Meny
Meny

Handläggare (1–2 st) inom energi till Enheten för hållbar utveckling, ref 44/20

Stockholm HÅLLBAR Sista ansökningsdag: 2020-04-12

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen ansvarar för genomförandet av 17 utvecklingsstrategier i Afrika. Avdelningen har drygt 200 medarbetare i Stockholm och i fält och hanterar cirka 7 miljarder kronor i insatser/program per år.

Mer information om Power Africa finns på https://www.sida.se/powerafrica

Arbetsuppgifter

Vi vill tillsätta en till två tjänster som har ett särskilt fokus på att utveckla och skala upp biståndet för hållbara energilösningar i Afrika söder om Sahara.

Du kommer att arbeta med att utveckla nya former av bistånd med syfte att katalysera och mobilisera resurser från privata och offentliga aktörer för investeringar i hållbara energisystem i Afrika söder om Sahara.

Arbetet ingår i den process av innovation och utveckling som pågått inom Power Africa teamet sedan 2015. Vi arbetar i ett brett nätverk med kollegor på Sida och ambassaderna, svenska myndigheter, energianvändare i länderna, forskningsinstitutioner, genomförande partners, näringslivet, kommersiella banker och utvecklingsbanker.

Power Africa teamet ansvarar för löpande stöd och uppföljning av existerande program och projekt i samarbete med Sveriges ambassader i Afrika söder om Sahara. För att det utvecklingsarbete som vi bedriver under KAPAME ska vara relevant behövs en närhet till den löpande biståndsverksamheten. Tjänsterna kommer därför också att inkludera reguljär handläggning av pågående Sidaprojekt, ge rådgivning och stöd till kollegor på de svenska ambassaderna i Afrika söder om Sahara, föra dialog med samarbetspartner, informera, samt underhålla och utveckla ett nätverk av intressenter som är relevanta för uppdraget.

Tjänsten innefattar resor till våra samarbetspartner och kollegor på ambassaderna i Afrika söder om Sahara inklusive länder med förhöjd säkerhetsrisk.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier relaterat till marknads och samhällsutveckling, gärna med en tydlig koppling till energiförsörjning och/eller effektivisering i utvecklingsländer, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • God erfarenhet av arbete inom förnybar energisektor och/eller energieffektivisering i utvecklingsländer.
 • God förmåga att effektivt organisera arbetet, se olika perspektiv och ta uppgifter i mål inom utsatt tid.
 • God kunskap om utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att initiera och driva förändring. Vi ser gärna att du besitter kunskap och förståelse att bidra till nytänkande och innovation och kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du är analytisk och har förmåga att kunna sätta dig in i komplex information och bidra till analyser kopplade till hållbara energiutmaningar i Afrika söder om Sahara. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du har god förmåga att arbeta i team och att samarbeta nära med kollegor och partner för gemensamma mål.  

Meriter

I rangordning:

 • Erfarenheter av att arbeta i konfliktmiljöer eller med jämställdhetsfrågor.
 • God förmåga att leda och koordinera konsulter inklusive förhandlingsvana.
 • Erfarenhet av energiutveckling kopplat till andra områden såsom miljö och klimat, sysselsättning, hälsa, utbildning, jordbruk och vatten.
 • Erfarenhet av innovativa finansiella instrument såsom garantier och resultatbaserad finansiering.
 • Erfarenhet av arbete med eller inom privata företag och dess arbete med energiutveckling och hållbarhetsfrågor.
 • Erfarenhet av arbete med eller inom internationella utvecklingsfinansiärer och bilaterala eller multilaterala organisationer, inklusive Sida.
 • Kunskaper om energilagring, balanskraft, kraftnät och krafthandel i en kontext av intermittenta förnybara energikällor.
 • Erfarenhet och kunskap om arbete med anti-korruption och intern styrning och kontroll.
 • Ett väl utvecklat nätverk av intressenter relevanta för energisektorutveckling i Afrika söder om Sahara.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2021-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 44/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Patrik Stålgren, 08-698 40 29 eller Karin-Anette Andersson, 08-698 40 48

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkorwww.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 12 april 2020

Sida välkomnar alla sökande.