Meny
Meny

Metod- och ämnesföreträdare med fokus på kvalitetsfrågor till Ennheten för effektiv insatshantering och metoder, ref 79/20

Stockholm EFFEKT Sista ansökningsdag: 2020-05-28

Sida söker en initiativrik och driven metod-och ämnesföreträdare med fokus på löpande kvalitetsfrågor och processutveckling inom ramen för Sidas insatshantering. Befattningen har sin tillhörighet på enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) vid avdelningen för ledningsstöd (LED).

EFFEKT ansvarar för att förvalta och utveckla Sidas huvudprocess samt myndighetens användarstöd och metodarbete avseende bland annat resultat, riskhantering, organisationskapacitet, utvecklingseffektivitet och kvalitetsuppföljning i relation till insatshanteringen och genomförande av strategier. Enheten ansvarar även för nätverken för insatshantering och programadministratörer samt Sidas processråd som rekommenderar beslut om förändringar i Sidas huvudprocess förbereda, genomföra och följa upp strategier. Enheten har totalt 12 medarbetare. Tillsammans fångar vi upp behov och leder förändring genom projekt och uppdrag: ett arbete som kräver vision och analytisk förmåga. Vi söker nu en driven och kreativ kollega som trivs med att arbeta i team. Tjänsten innefattar stora möjligheter till kreativitet i arbetet med att förbättra hur Sida hanterar processeffektivitet och kvalitetsfrågor i myndighetens mest centrala arbetsprocess. Enheten har en aktiv omvärldsbevakning kring innovativa arbetsformer och ”adaptive management” och leder projektet ”Förenkling i samarbete med partners”.

Arbetsuppgifter

Rollen som metod- och ämnesföreträdare innebär att på olika sätt stödja de som arbetar i Sidas huvudprocess, inkl. UM, genom rådgivning och andra former av stöd inom respektive metodområde. I rollen ingår även att med en helhetssyn analysera och förbereda beslut om förbättringar i Sidas insatshanteringsprocess och att utvärdera och följa upp förbättringsåtgärder.

Metod- och ämnesföreträdaren har även som uppgift att följa sin områdesutveckling genom forsknings- och omvärldsbevakning, att representera Sida i interna och externa sammanhang och förmedla kunskap och information (till tex UM, UD, partnerorganisationer och andra myndigheter m.fl.) samt att bidra till metodutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för metod- och ämnesföreträdare för kvalitetsfrågor är att:

 • Ansvara för utveckling och förvaltning av metoder för kvalitetsuppföljning inom processen hantera biståndsinsatser.
 • Ansvara för strategiskt användarstöd kopplat till insatshanteringens kvalitetsfrågor och portföljstyrning, inklusive kompetensutveckling.
 • Ansvara för att leda/genomföra uppföljningar (mindre utvärderingar och utredningar) och analyser av insatshanteringsprocessen och andra kvalitetsuppföljningar (inkl uppföljning av förändrat arbetssätt kring särskilda former för kvalitetssäkring, och risk och väsentlighet).
 • Leda eller medverka i tillfälliga grupper som utvecklar metoder eller arbetssätt inom processen hantera biståndsinsatser.
 • Samordna enhetens svar på granskningar av Riksrevisionen och Internrevisionen.
 • Bidra i enhetens arbete med metoder inom risk och anti-korruption.
 • Bidra till utveckling av Sidas systemstöd för insatshantering och avtalsmallar.
 • Bidra till enhetens kommunikationsarbete.
 • Bevaka arbetet i controllernätverket och Open house om revision och samverka med relevanta enheter i frågor inom arbetsområdet.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicywww.sida.se.  

Utbildning

 • Akademisk examen inom företrädesvis samhällsvetenskapliga ämnen, eller likvärdig kompetens inhämtad på annat sätt.

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet            

 • Minst 5 års erfarenhet utvecklingssamarbete på Sida, utlandsmyndighet eller internationell miljö.
 • Minst 5 års erfarenhet av att självständigt genomföra och hantera utredningar och analyser (inom statsförvaltningen), inklusive av att använda metoder och verktyg för att utreda, definiera, kvalitetssäkra och analysera data.
 • Erfarenhet av arbete med kvalitetsfrågor och att utveckla metoder och verktyg för datadriven analys kopplat till IT-system.
 • Erfarenhet av att hålla i utbildningar och kompetensutveckling.
 • Erfarenhet av kommunikation och god förmåga att kommunicera internt och externt.
 • Gott omdöme, integritet och god självkännedom.
 • God förmåga att leda sig själv och god samarbetsförmåga.

Meriter

 • Erfarenhet av arbete med kvalitet och processeffektivitet inom utvecklingssamarbetet.
 • Erfarenhet av, och god kunskap om insatshanteringsprocessen på Sida.
 • Kunskaper i metoder för riskhantering.
 • Erfarenhet av arbete med antikorruption.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en vikariatsanställning tills vidare, dock längst t o m 2021-08-15. Tillträde 2020-08-15

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 79/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anna Rahm, 08-698 51 32 eller Mikael Fridell, 08-698 50 97.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19)
 

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 28 maj 2020.

Sida välkomnar alla sökande.