Meny
Meny

Sida söker metod- och ämnesföreträdare inom område demokrati och mänskliga rättigheter, ref 95/20

Stockholm TEMA Sista ansökningsdag: 2020-05-31

Brinner du för biståndsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med några av områdena demokrati och mänskliga rättigheter på global nivå och i en internationell miljö med fokus på utvecklingsländer? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och tillsammans med andra bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder

Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till helheten och bidra till en öppen och tillitsbaserad kultur.

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd genomför sex globala strategier för hållbar utveckling och ökad demokrati samt bidrar till Sidas kunskapsutveckling och expertstöd till regeringen. Avdelningen har drygt 100 medarbetare och hanterar cirka 4,7 miljarder kronor genom olika program och stöd.

Nu söker vi en handläggare som skall arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter med fokus på demokrati och offentlig förvaltning. Tjänsten är placerad på enheten för tematiskt stöd (TEMA) som står för kunskapsutbyte och kompetensutveckling inom de tematiska nätverk som enheten samordnar, samt stora delar av Sidas tematiska omvärldsbevakning, analys, rapportering och kommunikation.

Huvudsakliga arbetsuppgifte

 • Företräda ämnesområdet internt och externt, inklusive medverka i global dialog inom ämnesområdets prioriterade frågo
 • Leda Sidas tematiska nätverk för mänskliga rättigheter och demokrati och medverka till att integrera nätverksarbetet i organisationen
 • Sammanställa, tillgängliggöra och uppdatera analysmaterial och metodverktyg inom ansvarsområdet
 • Bidra till kunskapsutvecklingen och lärande för ämnesfrågorna inom verket, inklusive utlandsmyndigheter genom att utforma och medverka i utbildningar och ta fram olika former av metodstöd
 • Bidra till ämnesrelaterade uppdrag i form av underlag eller tematisk rapportering gentemot Sidas ledning, regeringskansliet, andra myndigheter m.fl.
 • Medverka i global dialog inom ämnesområdets prioriterade frågor
 • Följa och redogöra för ämnesområdets utveckling genom forsknings- och omvärldsbevakning
 • Sammanställa och genomföra analys av utvecklingsresultat inom det egna ämnesområdet samt kommunicera dessa till relevant publik
 • Samordna verkets arbete rörande Agenda 2030
 • Bevaka och aktivt öka samarbetet med övriga ämnesområden inom Sidas verksamhet samt aktivt bidra till integrering av relevanta perspektiv och prioriteringar inom det egna ämnet

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicywww.sida.se.

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom område av relevans för tjänsten

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Gedigen erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Gedigen kunskap och erfarenhet om demokrati och mänskliga rättigheter
 • Erfarenhet av analys- och policyarbete inom området
 • Erfarenhet av att driva kunskaps- och metodutveckling
 • Erfarenhet av och förmåga att företräda och driva policydialog i internationella sammanhang

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har mycket god förmåga att leda dig själv, vara självgående och kunna prioritera samt att slutföra dina arbetsuppgifter i tid – även när förutsättningarna ändras. Du bör ha en mycket god förmåga att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg liksom att generera och tillgodogöra dig kunskap och omsätta den till handling. Du bör vidare ha en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla tillitsfulla relationer för att kunna samarbeta i olika konstellationer. Slutligen behöver du ha en god administrativ förmåga och förståelse för rollen som statstjänsteperson.

Meriter

 • Erfarenhet av Sida:s regelverk, system och rutiner
 • Erfarenhet av offentlig förvaltning
 • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö
 • Språkkunskaper (franska, spanska och andra relevanta språk)
 • Erfarenhet av rapporteringsarbete och att svara på regeringsuppdrag
 • Högre akademisk examen än masterexamen

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2021-01-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-08-10

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 95/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christina Hartler, 08-698 51 99 eller Birgitta Weibahr, 08-698 50 00

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2020.

Sida välkomnar alla sökande.