Meny
Meny

Sida söker programansvarig inom miljö/klimat, 98/20

Stockholm GLOBEN Sista ansökningsdag: 2020-06-04

Brinner du för biståndsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med miljö- och klimatfrågor på global nivå och i en internationell miljö med fokus på utvecklingsländer? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och tillsammans med andra bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder

Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till helheten och bidra till en öppen och tillitsbaserad kultur.

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd genomför sex globala strategier för hållbar utveckling och ökad demokrati samt bidrar till Sidas kunskapsutveckling och expertstöd till regeringen. Avdelningen har drygt 100 medarbetare och hanterar cirka 4,7 miljarder kronor genom olika program och stöd.

Nu söker vi en programansvarig för miljö/klimatfrågor, gärna med erfarenhet av urbanutveckling, energi eller katastrofriskreducering, som vill handlägga insatser inom den tematiska strategin för globala insatser inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018-Våra samarbetspartners inkluderar multilaterala organisationer samt andra globala organisationer. Tjänsten är placerad på enheten för globala miljösamarbeten (GLOBEN) som består av 18 personer varav en enhetschef.

Arbetsuppgifter

 • Befattningen omfattar huvudsakligen handläggning av Sidas stöd till utvecklingsprogram/projekt (insatser) som rör miljö/klimat inklusive urban uteckling, energi och katastrofriskreducering.
 • Som ansvarig handläggare arbetar du med hela kedjan från identifikation av partners till beredning, uppföljning och utvärdering samt avslutning av insatser. Du kommer därmed ansvara för beredning av nya stöd, dialog med samarbetspartners och uppföljning av pågående insatser och i samband med detta bedöma verksamhetens resultat, budget, risker och kvalitén på partnerorganisationers system för intern styrning och kontroll. En viktig del är att medverka till att relevanta perspektiv och tvärfrågor (de fattigas perspektiv, rättighetsperspektivet, jämställdhet, miljö och klimat samt konflikt) integreras i arbetet. Du ska också säkerställa att Sidas regler och rutiner följs, inklusive ärende­ och dokumenthantering.
 • Du kommer att bidra till utveckling av enhetens arbete i övrigt, bl.a. planering och uppföljning, kunskapsinhämtning och resultatkommunikation. Du kommer också att delta i enhetens arbete med att kvalitetssäkra insatser, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och/eller engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Kunskap inom området miljö/klimat
 • Erfarenhet av och förmåga att föra strategisk dialog med olika samarbetspartners

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har mycket god administrativ förmåga och förståelse för rollen som statstjänsteman. Du bör ha god förmåga att leda dig själv, vara självgående och kunna prioritera samt att slutföra dina arbetsuppgifter i tid – även när förutsättningarna ändras. Du behöver ha en god förmåga att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg samt god förmåga att skapa och upprätthålla tillitsfulla relationer för att kunna samarbeta i olika konstellationer.

Meriter

 • Erfarenhet av urban utveckling, energifrågor och/eller katatstrofriskreducering
 • Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system
 • Erfarenhet av programstöd och/eller organisationsstöd/kärnstöd
 • Erfarenhet av arbete med multilaterala fonder, myndigheter, enskilda organisationer och/eller privata sektorn.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2020-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-07-01

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 98/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Zahra Ayadi, 08-698 50 00.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 4 juni 2020.

Sida välkomnar alla sökande