Meny
Meny

Handläggare till Enheten för utvärdering, ref 99/20

Stockholm UTV Sista ansökningsdag: 2020-05-31

Sida är en statlig myndighet med uppdrag från regeringen att minska fattigdom och förtryck i världen. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare på Sida har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer – även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egna som andra professioner.

Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, korruptionsutredning, dokumentation och arkiv.

Utvärderingar är ett viktigt verktyg för Sidas lärande och tjänsten innebär spännande möjligheter att arbeta för ett effektivt bistånd. Enheten för utvärdering (UTV) är en liten dynamisk enhet bestående av 6–7 personer där vi jobbar tätt tillsammans och i nära samarbete med operativa avdelningar och ambassader. Arbetet innefattar också resor i tjänsten inom ramen för internationellt erfarenhetsutbyte och utvärderingsverksamheten.

UTV ansvarar för att koordinera Sidas utvärderingsverksamhet och representera Sida i utvärderingsfrågor nationellt och internationellt, föreslå till Generaldirektören Sidas strategiska utvärderingsplan och genomföra densamma, tillhandahålla och utveckla metodstöd samt ge rådgivning till operativa enheter/ambassader inom utvärderingsområdet, och höja kapaciteten för utvärdering inom Sida och hos partners. Sidas utvärderingar genomförs av oberoende utvärderingsexperter som upphandlas, UTV genomför även egna interna granskningar i aktuella frågor för Sida.

Arbetsuppgifter

Att som en del i arbetet för ett effektivt bistånd:

 • Facilitera identifieringen av behov av strategiska utvärderingar utifrån omvärldsspaning och dialog med bl a Sidas chefer och ämnesexperter
 • Beställa och leda/hantera strategiska utvärderingar.
 • Ge stöd och fungera som rådgivare till handläggare och chefer inom utvärdering på såväl strategi- som insatsnivå.
 • Kommunicera och sprida kunskap om utvärdering.
 • Som en del i teamet, ansvara för och bidra till utveckling och förvaltning av metoder och arbetssätt för utvärdering, inklusive att leda och/eller medverka i tillfälliga grupper för detta.
 • Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enheten.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst magisternivå inom samhällsvetenskaperna eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Språk

 • God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift samt mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Aktuell erfarenhet av att genomföra och/eller beställa utvärderingar
 • Aktuell erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • Aktuell erfarenhet av offentlig upphandling
 • God kunskap om utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete
 • Hög analytisk kapacitet
 • God förmåga och erfarenhet av att kommunicera, samt facilitera
 • God förmåga att agera som rådgivare
 • God samarbetsförmåga, vilja att dela med sig av sin kunskap och stötta kollegor, lyhördhet och flexibilitet.
 • God förmåga att effektivt organisera arbetet, se olika perspektiv och ta uppgifter i mål inom utsatt tid.

Sida har definierat ett antal kompetenser som våra medarbetare behöver ha för att vi ska kunna uppnå våra framtida verksamhetsmål. De är kompetens att leda förändring, självledarskap, dialog- och kommunikativ kompetens, relations- och teamingkompetens samt analytisk och lärandekompetens. När vi nyanställer söker vi medarbetare med dessa kompetenser. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriter 

 • Fördjupade kunskaper inom utvärderingsmetodik
 • Aktuell erfarenhet av utvärdering i utvecklingsländer
 • Aktuell erfarenhet från arbete inom en utvärderingsfunktion
 • Tematisk kompetens inom utvecklingssamarbetet avseende ekonomi, marknadsutveckling eller offentlig förvaltning
 • Aktuell erfarenhet av Sidas system för strategigenomförande och insatshantering
 • Doktorsexamen företrädesvis inom samhällsvetenskaperna
 • Kunskaper i franska eller spanska

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 21-07-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde aug 2020

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 99/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Sven Olander, 08-698 52 95 eller Susanne Mattsson, 08-698 53 70

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2020.

Sida välkomnar alla sökande.