Meny
Meny

Sida söker en programansvarig inom social hållbar utveckling, ref 102/20

Stockholm SOCIAL Sista ansökningsdag: 2020-05-31

Vi erbjuder

Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till helheten och bidra till en öppen och tillitsbaserad kultur.

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd genomför sex globala strategier för hållbar utveckling och ökad demokrati samt bidrar till Sidas kunskapsutveckling och expertstöd till regeringen. Avdelningen har drygt 100 medarbetare och hanterar cirka 4,5 miljarder kronor genom olika program och stöd.

Nu söker vi en junior handläggare för att under fem månader arbeta med exempelvis att bistå i arbetet med handläggning av insatser kopplat till hälsa, utbildning, wash och jämställdhet på enheten för global social hållbar utveckling (SOCIAL).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att vara av stödjande karaktär, dvs. stötta handläggare i arbetet med att handlägga och avsluta insatser.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

  • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.

Språk

  • Mycket goda kunskaper i svenska och/eller engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

  • Erfarenhet av statlig tjänst/offentlig förvaltning inklusive handläggning
  • Erfarenhet inom handläggning av insatser relevanta för strategin såsom hälsa, utbildning, tillgång till rent vatten och sanitet
  • Mycket god administrativ förmåga
  • God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter inom överenskommen tid

Meriter

  • Erfarenhet av arbete på Sida eller liknande organisation
  • Erfarenhet av arbete i ett av Sidas samarbetsländer inom relevant område (t ex hälsa, utbildning, tillgång till rent vatten och sanitet)
  • Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system

Anställningsvillkor

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare dock längst t o m 2020-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-07-14.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 102/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Anna Rosendahl, 08-698 50 00.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och Fackförbundet ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2020.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.