Meny
Meny

Handläggare med samordningsansvar (humanitär-utveckling-fred) till Sektionskansliet i Sydsudan, ref SSD-PO1

Juba AFRIKA Sista ansökningsdag: 2020-08-15

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete och humanitärt arbete och är intresserad av fragila kontexter där du har stor påverkansmöjlighet? Sida söker nu en erfaren medarbetare till sektionskontoret i Juba i Sydsudan där du kommer att arbeta nära den politiska ledningen och bidra till samverkan mellan flera olika biståndsområden.

Vi erbjuder:

Sida erbjuder en utmanande och omväxlande befattning på sektionskansliet i Juba i Sydsudan. Här har du en chans att i en politiskt dynamisk kontext, i nära samverkan med Sveriges politiskt utsända bidra till fred och utveckling i världens nyaste land. Som utsänd har du möjlighet att tillsammans med ett kompetent team forma Sveriges utvecklingssamarbete och humanitära bistånd i Sydsudan utifrån vår vision om varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Fredliga och inkluderande samhällen samt grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter är viktiga delar av Sveriges långsiktiga engagemang i landet, som kompletteras med ett stort humanitärt stöd med syfte att rädda liv.

Utvecklingssamarbetet samordnas från Afrikaavdelningen på Sida i Stockholm vid Enheten för Sydsudan. Enhetens medarbetare genomför tillsammans det svenska utvecklingssamarbetet med Sydsudan. Det humanitära arbetet samordnas av Sidas enhet för humanitärt bistånd och utgår från Sveriges strategi för humanitärt bistånd, men i koordination och samverkan med utvecklingsbiståndet.

Den här befattningen innebär:

I Sydsudan strävar Sida efter en så kallad ’nexus-ansats’, dvs samverkan mellan utvecklingsbistånd, humanitära insatser och dess kopplingar till fredsbyggandeprocessen. Som handläggare med samordningsansvar på sektionskansliet i Juba har du en central roll i att koordinera och följa upp detta på plats och i nära samarbete med kollegor i Juba och på Sydsudan-enheten på Afrikaavdelningen i Stockholm arbeta med samordning av biståndsinsatser och koppling till fredsbyggandeprocessen i Sydsudan. Det humanitära insatserna följs upp i nära samarbete med Sidas humanitära enhet.

Afrikaavdelningens vision är att arbeta utifrån agila principer för att driva på förändring och utveckling där helhetsperspektiv, teamarbete, uppföljning och nära samarbete med partner står i centrum för att öka kvalitén och lärandet i utvecklingssamarbetet. Du förväntas även arbeta enligt den statliga värdegrunden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Bidra till samordning, analys, genomförande och uppföljning av det svenska utvecklingssamarbetet i Sydsudan, med fokus på att stärka kopplingen mellan humanitärt stöd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande samt integrering av Sidas prioriterade perspektiv.
 • Aktivt delta i Sydsudanteamet som ansvarar för handläggning, uppföljning och rapportering av insatsportföljen för Sydsudan-strategin med särskilt fokus på uppföljning
 • Bidra till planering, uppföljning och rapportering av det svenska humanitära biståndet i Sydsudan i samverkan med Sidas humanitära enhet.
 • Företräda Sverige och föra en aktiv dialog på sektor-och insatsnivå och vid behov leda grupper av aktörer för att mobilisera engagemang/kapital och driva universella normer och Sveriges värderingsfrågor
 • Ge råd och stöd till team-medlemmar och andra medarbetare i synergier mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete samt bidra till integrering av perspektiven
 • Vid kontorschefens frånvaro, leda sektionskansliets arbete och verksamhet samt representera Sverige.

Kvalifikationer

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sida personalpolicywww.sida.se.

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Kunskap och erfarenhet av två eller flera av följande områden/sektorer; humanitärt stöd, fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, sociala sektorer samt grundläggande försörjning/sysselsättning.
 • Erfarenhet av arbete i sviktande stater och konfliktmiljöer
 • Erfarenhet av ledning och facilitering av arbetsgrupper i en biståndskontext

Utbildning:

Akademisk examen, på fil.kand. eller masternivå, inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet

Erfarenhet:

 • Erfarenhet av arbete på internationell organisation
 • Erfarenhet av arbete på myndighet
 • Erfarenhet av Sydsudan

Språk:

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att skapa förtroende och engagemang och samarbeta nära med kollegor och partner för gemensamma mål. Du är öppen för nya förslag och angreppssätt och kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt och är bekväm med att driva svenska värderingsfrågor. Du har förmåga att hantera ett förhöjt säkerhetsmedvetande.

Placering

Tjänsten är placerad på sektionskansliet i Juba som lyder under Sveriges ambassad i Khartoum med tillhörighet till Sidas Afrikaavdelning.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen ansvarar för genomförandet av 17 utvecklingsstrategier i Afrika. Avdelningen har drygt 230 medarbetare i Stockholm och i fält och hanterar cirka 7 miljarder kronor i insatser/program per år.

Utvecklingssamarbetet i Sydsudan styrs av chefen för enheten för Sydsudan vid Sida i Stockholm och uppgår i snitt till 375 miljoner kronor per år. Utöver det ger Sverige humanitärt stöd till Sydsudan med drygt 200 miljoner kronor årligen. Sektionskansliet i Juba har sju anställda, varav tre medarbetare (en utsänd och två lokalanställda) arbetar med utvecklingssamarbetet. Ytterligare en tjänst är förlagd till Khartoum med halva tjänstgöringen inriktad på Sydsudan. Därutöver finns en kontorschef i Juba utsänd av UD och lokalanställd stödpersonal. Tre Sida-medarbetare arbetar dessutom växelvis i Juba cirka 25 procent och med övrig tid förlagd i Stockholm. Strategin för utvecklingssamarbetet går att ladda ner på www.regeringen.se.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en visstidsanställning under ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde under hösten efter överenskommelse.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

För denna befattning krävs att man är folkbokförd i Sverige

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr SSD-PO1

Om du vill ha mer information om tjänsten, kontakta Chef för Utvecklingssamarbetet Mathias Kruger, mathias.kruger@sida.se, eller Sara Kitabwalla, sara.kitabwalla@sida.se

Övriga upplysningar om anställningsvillkor; Utlandsvillkor för visstidsanställd personal

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea tfn 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2020.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten