Meny
Meny

Programansvarig specialist till Enheten för civila samhället, ref 123/20

Stockholm CIVSAM Sista ansökningsdag: 2020-08-17

Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar för civilsamhället i utvecklingsländer att verka fritt och effektivt?

Det civila samhället har en nyckelroll för fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. Civilsamhällesorganisationer fyller en viktig funktion för att ge fattiga människor möjlighet att själva påverka sina levnadsvillkor och utöva inflytande i politiska processer och beslut. De tillhandahåller även angelägna behov av samhällsservice. Det krympande utrymmet för det civila samhället att verka i många delar av världen gör det särskilt angeläget att stå upp för behovet av ett starkt civilt samhälle och bidra till dess kapacitetsutveckling.

Inom Sidas Enhet för civila samhället arbetar vi med att genomföra regeringens strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022. Vi har dessutom ett övergripande policy- och rådgivningsansvar för civilsamhällesfrågor på Sida. Enheten består av ca 16 medarbetare som arbetar med att handlägga stöd till svenska och internationella civilsamhällesorganisationer och med policy- och metodfrågor internt och externt. Huvuddelen av enhetens arbete handlar om samarbetet med de svenska strategiska partner-organisationerna, se mer information på Sidas hemsida.

Befattningen kommer att hantera programstöd till civilsamhällesorganisationer inom Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. Inom strategin lämnas stöd till Sidas 15 svenska strategiska partnerorganisationer samt ett antal internationella civilsamhällesorganisationer inom biståndseffektivitetsområdet. Befattningen kommer även att hantera uppgifter inom policy- och metodutveckling, t.ex. rådgivning till andra enheter inom Sida och utlandsmyndigheter i frågor som gäller arbete med eller för civilsamhället.

Arbetsuppgifter

 • Handlägga insatser inklusive förberedelser, bedömning av ansökan, riskanalys, resultatgranskning inklusive finansiell uppföljning och revision.
 • Operationalisera befintliga metoder och arbetssätt inklusive resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom civilsamhällesstödet.
 • Medverka till framtagande av underlag och genomförande av dialog på olika nivåer och med olika aktörer. Vid behov leda och representera i givarsamordning.
 • Medverka till integrering av prioriterade tvärfrågor såsom miljö och klimat, konfliktkänslighet och jämställdhet.
 • Medverka i kontakten gentemot andra avdelningar, enheter och parter såsom t.ex. UD, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, ministerier och andra givare.
 • Medverka i beredning av förslag till strategier.
 • Medverka i policy och metodutveckling inom det egna kompetens-/ämnesområdet.
 • Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen, samt informationsspridning inom det egna kompetens-/ämnesområdet.
 • Upphandla konsulttjänster.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Akademisk examen omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete såväl i Sverige som utomlands.
 • Dokumenterad erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete från eller med civilsamhällesorganisationer i Sverige eller utomlands.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av administrativt arbete och intern styrning och kontroll.

Meriter

 • Erfarenhet från något av de andra tematiska områden som enheten arbetar med. Andra relevanta områden är innovationsfrågor, samverkan mellan olika aktörsgrupper, social dialog/”decent work”-agendan, biståndseffektivitet, resultatstyrning, jämställdhet, rättighetsbaserat arbete och arbete i nexusområdet mellan humanitära insatser, fredsskapande, och långsiktigt utvecklingssamarbete.
 • Kunskap/erfarenhet av strategisk kommunikation
 • Kunskaper i andra relevanta språk t.ex. arabiska, franska och/eller spanska.
 • Erfarenhet av eller kunskap om Sidas utvecklingssamarbete

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2021-09-30, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-10-01

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 123/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karin Fällman, 08-698 54 03

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2020.

Sida eftersträvar mångfald i alla dess dimensioner och välkomnar alla sökande.