Meny
Meny

Verksamhetscontroller till Enheten för civila samhället,ref 124/20

Stockholm CIVSAM Sista ansökningsdag: 2020-08-17

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och drivs av att enkelt och okomplicerat presentera komplex ekonomisk information? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i det globala genomförandet av Agenda 2030 är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa. Genom en breddad roll, digitalisering, utvecklade arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap lägger vi grunden för framtidens biståndsmyndighet.

På Sida får du arbeta med att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Du kommer också på sikt ha möjlighet att arbeta inom Sidas utlandsverksamhet.

Vi erbjuder:

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Verksamheten utförs i huvudsak i olika projekt och program tillsammans med olika samarbetspartners i Sverige och i våra utvecklingsländer. Att ägarskapet för projekt och program ligger hos samarbetspartners är mycket viktigt för att utvecklingen ska bli bra och långsiktigt hållbar, men det ställer också höga krav på val av partner och uppföljning så att utvecklingsarbetet genomförs effektivt med god kvalitet och rätt användning av pengarna.

För att stärka detta arbete söker vi nu en initiativrik och driven verksamhetscontroller till enheten för civila samhället (CIVSAM). CIVSAM arbetar med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022 och har ett övergripande policy- och rådgivningsansvar för civilsamhällesfrågor på Sida. CIVSAM består av ca 20 medarbetare som handlägger stöd till svenska och internationella civilsamhällesorganisationer samt utvecklar och sprider kunskap om policy och metodfrågor, internt och externt.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetscontroller har du en viktig roll för hur Sida ansvarar för biståndsmedel. Du arbetar nära handläggare och chef och har en aktiv roll i biståndsinsatsernas planering och genomförande med följande arbetsuppgifter:

 • Ge råd och stöd till handläggare och chefer avseende:
  • Sidas bedömning av samarbetspartners kapacitet att arbeta med Sidas insatser (organisation, styrning, ekonomiadministration, processer och system m.m.),
  • avtalsutformning,
  • finansiell planering och uppföljning,
  • riskanalys och riskhantering,
  • analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
  • kvalitetssäkring av biståndshandläggares arbete och annan uppföljning av biståndsverksamheten, t.ex. genom fältbesök och möten med samarbetspartners.
 • Finansiell uppföljning av biståndsportföljen
 • Delta i Sidas anti-korruptionsarbete t.ex. genom stöd till förebyggande arbete mot korruption och i förekommande fall uppföljning av korruptionsutredningar.
 • Arbeta för att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja ledning och medarbetare i detta.
 • Bistå enhetschefen med att följa upp arbetet på enheten och initiera förbättringar.
 • Bidra till enhetens planerings- och uppföljningsarbete.
 • Bidra till vidareutveckling av controllerns roll och arbetssätt.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att initiera och driva frågor framåt. Det kräver att du kan organisera ditt arbete och leda dig själv. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du har god förmåga att kommunicera och skapa kontakter, liksom att samarbeta så att du når resultat. Vi ser det som viktigt att du är analytisk och har förmåga att sätta dig in i komplex information, se hur saker hänger ihop och kunna föreslå förändringar – inte minst när det gäller att tolka ekonomiska rapporter och resultat. För att trivas i rollen som controller behöver du ha integritet liksom förmåga att utifrån regler, riktlinjer och anvisningar kunna leda arbetet med kvalitetssäkring.

Sida har definierat ett antal kompetenser som våra medarbetare behöver ha för att vi ska kunna uppnå våra framtida verksamhetsmål. De är kompetens att leda förändring, självledarskap, dialogkompetens, relations och teamingkompetens samt analytisk och lärandekompetens. När vi nyanställer söker vi medarbetare med dessa kompetenser.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk utbildning motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ekonomi, tex inom finansiering, redovisning eller revision, eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska är meriterande.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Några års aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, finansiell planering och uppföljning.
 • Några års aktuell erfarenhet av intern styrning och kontroll samt kvalitetssäkring.
 • Erfarenhet av arbete med riskbedömning och anti-korruption, samt analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter.
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete i internationell miljö och arbete inom förvaltning är meriterande.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Placering

Tjänsten är placerad på Sida i Stockholm, för närvarande på Valhallavägen 199 i Stockholm

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 124/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Maria Stridsman eller Karin Fällman, 08-698 50 00

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2020.

Sida välkomnar alla sökande.