Meny
Meny

Erfaren handläggare och specialist på demokrati och MR med fokus på Östeuropa, ref 144/20

Stockholm ÖST Sista ansökningsdag: 2020-11-03

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete och vill kombinera din kompetens inom demokrati och mänskliga rättigheter med din erfarenhet av Östeuropa? Då kan det här vara tjänsten för dig! Sida söker nu en programansvarig specialist till avdelningen för Europa och Latinamerika.

Vi erbjuder:

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även medarbetare på svenska utlandsmyndigheter.

Befattningen innebär huvudsakligen handläggning av bilaterala och regionala insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter inom Östeuropaportföljen samt samordning av en EU-delegerad insats (cirka 30 procent).

Arbetsuppgifter

 • Handlägga insatser inom ramen för Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet inom området demokrati och mänskliga rättigheter
 • i enlighet med Sidas system för insatshantering.
 • Ansvara för och samordna genomförandet av delegeringsavtalet med EU.
 • Handlägga den EU-delegerade insatsen i enlighet med Sidas regel för biståndsinsatser och avtalet med EU. Detta inkluderar att vara kontaktperson för berörda parter, att ansvara för den verksamhetsmässiga och finansiella rapporteringen till EU enligt avtal och att rapportera om lärdomar av EU-delegeringen.
 • Integrera jämställdhets-, miljö/klimat- samt konfliktperspektiv i portföljen och i enskilda insatser.
 • Bidra till verksamhetsuppföljning, -rapportering och -planering
 • Kommunicera resultat i verksamheten (muntligt, skriftligt och, vid behov, sociala medier)
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen

 Kvalifikationskrav

 Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicywww.sida.se.

Utbildning

 • Akademisk examen inom relevanta områden.

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Gedigen erfarenhet av utvecklingssamarbete, inklusive handläggning, med fokus på demokrati och mänskliga rättigheter
 • Relevanta kunskaper och erfarenhet från Östeuropa

Förmågor

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har en god analytisk förmåga, som kan tillgodogöra dig data och kunskap samt tillvarata olika perspektiv och erfarenheter och omsätta dem till handling. För att lyckas i rollen behöver du också ha förmåga att skapa tillitsfulla relationer internt och externt samt kunna samarbete i olika konstellationer. Som statstjänsteman behöver du också ha en god administrativ förmåga och förmåga att själv strukturera ditt arbete.

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Kunskap om EU:s regelverk inom för befattningen relevant område
 • Kunskaper i ryska och/eller belarusiska/ukrainska
 • Erfarenhet av projektledning
 • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller liknande internationell miljö

Placering

Tjänsten är placerad på avdelningen för Europa och Latinamerika på enheten för Östeuropa och tematiskt stöd på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Befattningen är placerad på avdelningen för Europa och Latinamerika på enheten för Östeuropa och tematiskt stöd. Avdelningen ansvarar för stöd till länder i Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet samt Latinamerika. Enheten ansvarar för utvecklingssamarbetet med Ryssland och för samordningen av länderna inom det Östliga partnerskapet, dvs. Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Enheten ansvarar också för att ge råd till andra på avdelningen inom demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimat samt marknadsutveckling. Verksamheten styrs av Resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet samt Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland. Enheten ansvarar också för EU-delegerade medel på 6,5 miljoner euro som avser ett Belarusiskt exiluniversitet i Vilnius.

Avdelningen har ungefär 35 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare på totalt tretton utlandsmyndigheter (UM).

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 144/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christina Danielsson 08-698 50 44 eller Malin Perhult 08-698 54 96

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 3 november 2020.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.