Meny
Meny

Sidas kommunikationsenhet söker en digital projektledare, ref 147/20

Stockholm KOM Sista ansökningsdag: 2020-10-30

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på Sveriges ambassader och konsulat.

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

Uppdraget innebär att:

 • Ansvara för förvaltning och utveckling av Sidas digitala plattformar, till exempel sida.se (Wordpress) och Sidas intranät (Sharepoint)
 • Följa den digitala utvecklingen och med utgångspunkt i högt ställda krav på tillgänglighet och ändamålsenlighet föreslå utveckling av de digitala kanalerna för att motsvara förväntningarna på en modern myndighets webbkommunikation
 • Ansvara för att tillsammans med Sidas IT-avdelning kravställa och kvalitetssäkra gentemot Sidas leverantörer vad gäller teknisk utveckling av plattformarna
 • Ansvar för att mäta och följa upp plattformarnas resultat och bidrag till kommunikationsmålen
 • Ge råd och stöd till medarbetare inom Sida och samarbeta med övriga kommunikationsfunktioner för att nå synergieffekter
 • Vid behov handlägga insatser inom Strategin för informations- och kommunikationsverksamheT

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicywww.sida.se.

Utbildning

 • Ubildning inom kommunikation, webb, marknadsföring, projektledning eller annan relevant utbildning i kombination med relevant yrkeserfarenhet

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och drivande och besitter kunskap och förståelse för att bidra till nytänkande och innovation. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.

Meriter

 • Kunskap om bistånd och globala utvecklingsfrågor
 • Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet
 • Erfarenhet av att kravställa och leda konsulter
 • Erfarenhet av Wordpress
 • Erfarnhet av digitaliseringsarbete

Placering

Tjänsten är placerad på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm.

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare under ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.

Om Sida

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på Sveriges ambassader och konsulat i samarbetsländer. Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är Alla människors rätt och möjlighet till ett värdigt liv.

Om avdelningen HRKOM

Avdelningen ansvarar för att samordna myndighetens kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete, intern och extern kommunikation samt organisationsutveckling. Avdelningen ansvarar även för strategigenomförandet inom sitt ansvarsområde.

Om kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten har ca 17 medarbetare och ingår i avdelningen HRKOM. Avdelningen har en viktig roll i Sidas förändrings- och utvecklingsarbete och samlar myndighetens funktioner inom HR, lärande organisation, kommunikation och säkerhet. Som digital projektledare är du placerad på kommunikationsenheten och rapporterar till kommunikationschefen.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 147/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Sepideh Imani, 08-698 50 50.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 30 oktober 2020.

Sida välkomnar alla sökande.