Meny
Meny

Planeringssamordnare till Avdelningen för Europa och Latinamerika, ref 148/20

Stockholm EUROLATIN Sista ansökningsdag: 2020-10-29

Avdelningen för Europa och Latinamerika (Eurolatin) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbetet i Europa (omfattande totalt 13 länder), stöd till Ryssland samt det bilaterala stödet till Latinamerika (Bolivia, Colombia, Kuba och Guatemala). Eurolatin inväntar därtill regeringsbeslut om en ny strategi för regionalt samarbete i Latinamerika under början på 2021. Avdelningen har tre stockholmsbaserade enheter samt tio fulldelegerade utlandsmyndigheter. Avdelningen har idag ungefär 35 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på totalt 13 utlandsmyndigheter (UM).

Den aktuella befattningen avser tjänst som planeringssamordnare samt handläggarstöd till avdelningschefen och ingår i avdelningsledningen. I avdelningsledningen ingår förutom avdelningschefen, enhetschefer, biträdande avdelningschef, en avdelningscontroller och en administratör. Planeringssamordnarrollen ansvarar för att processleda avdelningens arbete med de centrala planerings- och uppföljningsprocesserna såsom verksamhetsplaner, verksamhetsuppföljning etc, liksom att processleda avdelningens arbete med strategiunderlag, strategirapporter samt övriga större leveranser från avdelningen. I arbetet ingår att samordna med övriga intressenter på myndigheten.

Arbetsuppgifter

 • Nära samarbete med avdelningsledningen och staben kring avdelningens övergripande processer, inklusive handläggarstöd till avdelningschefen.
 • Samordning av avdelningens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning samt årsredovisning.
 • Samordning av strategirapporteringsprocessen samt koordinering av kontakter med UD.
 • Samordna och kvalitetssäkra delar av avdelningens interna och externa beställningar som berör planering och uppföljning.
 • Bidra till samordning av avdelningens kommunikationsarbete.
 • Övriga förekommande arbetsuppgifter för avdelningsledningen.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen (eller motsvarande kunskaper inhämtat på annat sätt).

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • God kunskap om, och dokumenterad erfarenhet, av utvecklingssamarbete.
 • Förmåga att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, se hur saker hänger ihop och påverkar varandra - att kunna analysera, utvärdera och föreslå åtgärder.
 • Förmåga att använda metoder och verktyg för att utreda, definiera, kvalitetssäkra och analysera data.
 • Förmågan och intresset av att hjälpa andra, att samarbeta, att kunna anpassa sitt arbetssätt efter olika situationer med integriteten i behåll samt att kunna kommunicera på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Det innebär också att vara proaktiv och även att man ska kunna lösa problem tillsammans med andra med god kvalitet på ett effektivt och lösnings-orienterat sätt.

Meriter

 • Erfarenhet av verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning eller årsredovisning
 • Erfarenhet av arbete i utvecklingsländer, inklusive utlandsmyndighet.
 • Erfarenhet av projektarbete.
 • Erfarenhet av strategisk kommunikation.

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2021-04-30, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 148/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Lisa Fredriksson eller Malin Perhult, 08-698 50 00.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 29 oktober 2020.

Sida välkomnar alla sökande.