Meny
Meny

Controller till Enheten för verksamhetsstyrning, ref 157/20

Stockholm STYRSAM Sista ansökningsdag: 2020-11-30

En spännande och utmanande tjänst för dig som tycker om att arbeta i team och som vill medverka till att effektivisera och utveckla Sidas övergripande styrning och resultatuppföljning.

Befattningen har sin tillhörighet inom Enheten för verksamhetsstyrning (STYRSAM) på Avdelningen för Ledningsstöd (LED). Enheten består av 14 medarbetare.

Enheten leds av enhetschef och vi har ett nära samarbete med avdelningschef samt gd-stab och andra centrala funktioner på avdelningar och enheter. Befattningen innebär ansvar inom ramen för arbetet med ledning och styrning, att agera rådgivande gentemot Sidas ledning och stödjande gentemot Sidas avdelningar.

Enheten ansvarar för att

 • upprätta budgetunderlag, årsredovisning och prognoser
 • utarbeta verksamhetsplaner (inklusive budget)
 • genomföra verksamhetsuppföljning och följa upp budgeten
 • förvalta och utveckla Sidas modell för processer
 • förvalta och utveckla Sidas modell för tidredovisning
 • förvalta och utveckla Sidas processer såsom stöd till operativa avdelningar för att utarbeta underlag till strategi och utarbeta strategirapporter
 • ge användarstöd och strategisk rådgivning för resultatstyrning. Detta inkluderar indikatorer, planering, analys, uppföljning och utvärdering av resultaten i strategigenomförandet
 • föra en dialog med UD angående dimensionering och kostnader i fält på utlandsmyndigheterna.
 • samordna och stödja projekt för utveckling som drivs inom ramen för vår förändringsagenda
 • ge stöd och utveckla rutiner och riktlinjer för de EU-medel Sida tar emot.

Arbetsuppgifter

Befattningen innebär ansvar inom ramen för arbetet med ledning och styrning, att agera rådgivande gentemot Sidas ledning och stödjande gentemot Sidas avdelningar.

Du kommer fokusera på budgetarbete, prognoser, ekonomistyrning och uppföljning. Tillsammans med vårt team för verksamhetsplanering och uppföljning kommer du utarbeta Sidas övergripande verksamhetsplan samt anvisningar och mallar för avdelningar, enheter och strategier samt genomföra uppföljning av desamma.

Du kommer också att sammanställa ekonomiska prognoser för hela Sidas verksamhetsområde, samordna arbetet med att ta fram budget för Sidas förvaltningsanslag och sakanslagen inklusive bemyndiganden, samordna utvecklingsarbete inom ekonomistyrningsområdet och att ansvara för löpande rapportering till ESV (statsredovisningen) och RK/UD av Sidas prognoser.

Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga samt lyhördhet då processerna skall samordnas med ett stort antal kollegor, enheter och avdelningar.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Akademisk examen inom ekonomi alternativt likvärdig erfarenhet inhämtad på annat sätt.

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Du har god erfarenhet av arbete inom finansiell styrning; kvalificerad redovisning, uppföljning och analys,
 • Du har mycket god erfarenhet av att sammanställa och analysera information samt sammanställa rapporter som riktar sig mot skiftande mottagargrupper
 • Du har god erfarenhet av förändrings- och utvecklingsfrågor inom verksamhetsutveckling och att ge förslag på bland annat organisatoriska och systemrelaterade förbättringar
 • Du har god erfarenhet av leda dig själv samt av teamarbete.

För att trivas i rollen behöver du vara en person med sinne för både detalj och helhet. Du är strukturerad, analytisk, självgående och prestigelös. Du trivs med att knyta kontakter inom organisationen och har god samarbetsförmåga.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Meriter

 • Du har god erfarenhet av statlig styrning, relevanta förordningar och regelverk inom området ekonomi,
 • Du har förmåga att redogöra för komplexa frågor på ett lättbegripligt sätt samt förmåga att lära ut något eller förmedla ett budskap samt hantera kunskapsutveckling,
 • Du har god digital kompetens med erfarenhet av automatisering.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 157/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christina Sandberg, 072-143 99 23 eller Ingela Fransson, 072-143 35 68.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 30 november 2020.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.