Meny
Meny

Junior handläggare inom utvecklingssamarbete till Enheten för civilia samhället, ref 158/20

Stockholm CIVSAM Sista ansökningsdag: 2020-11-30

Vill du vara med och skapa bättre förutsättningar för civilsamhället i utvecklingsländer att verka fritt och effektivt?

Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling

Det civila samhället har en nyckelroll för fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. Civilsamhällesorganisationer fyller en viktig funktion för att ge fattiga människor möjlighet att själva påverka sina levnadsvillkor och utöva inflytande i politiska processer och beslut. De tillhandahåller även angelägna behov av samhällsservice. Det krympande utrymmet för det civila samhället att verka i många delar av världen gör det särskilt angeläget att stå upp för behovet av ett starkt civilt samhälle och bidra till dess kapacitetsutveckling.

Inom Sidas Enhet för civila samhället arbetar vi med att genomföra regeringens strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022. Vi har dessutom ett övergripande policy- och rådgivningsansvar för civilsamhällesfrågor på Sida. Enheten består av runt 20 medarbetare som arbetar med att handlägga stöd till svenska och utländska civilsamhällesorganisationer och med policy- och metodfrågor internt och externt. För mer information se Sidas hemsida.

Tjänsten är inriktad på enklare handläggning av t.ex. EU-egeninsatser och att stödja övriga handläggare vid enheten i beredning, handläggning och avslutning av insatser. Även uppgifter inom policyområdet kan förekomma, exempelvis förberedelse av möten med externa besökare.

Arbetsuppgifter

 • Handlägga insatser inklusive förberedelser, bedömning av ansökan, riskanalys, resultatgranskning inklusive finansiell uppföljning och revision
 • Operationalisera befintliga metoder och arbetssätt inklusive resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom ramen för insatserna
 • Medverka till framtagande av underlag och genomförande av dialog på olika nivåer
 • Medverka till att prioriterade tvärfrågor integreras inom ämnet
 • Medverka i kontakten gentemot andra avdelningar, enheter och parter såsom t.ex. UD, civila samhällets organisationer, myndigheter, ministerier och andra givare m.fl
 • Medverka i beredning av förslag till strategier
 • Medverka till att skapa biståndseffektivitet
 • Upphandla konsulttjänster
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Akademisk utbildning omfattande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av handläggning
 • Förmåga och intresse för att hålla god ordning och sköta administration relaterat till huvuduppgiften
 • God analytisk förmåga
 • God förmåga att driva processer
 • God förmåga och erfarenhet att jobba i team
 • God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid.

Meriter

 • Erfarenhet av idéburet arbete inom det civila samhället i Sverige eller utomlands.
 • Kunskaper i andra relevanta språk.
 • Erfarenhet från något av de tematiska områden som enheten arbetar med, såsom innovationsfrågor, samverkan mellan olika typer av aktörer inom biståndet, biståndseffektivitet, miljö och klimat, jämställdhet, konflikt och rättighetsbaserat arbete.

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2021-12-31, med möjlighet till förläning. Tillträde 2021-01-01

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 158/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karin Fällman, 08-698 54 03 eller Eva-Lotta Gustafsson 08-698 45 25.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 30 november 2020.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.