Meny
Meny

Vill du leda Sidas utvecklingssamarbete i Mocambique? , ref MOZ-HDC

Maputo AFRIKA Sista ansökningsdag: 2021-03-02

Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i genomförande av de 17 Globala målen för hållbar utveckling är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa. Genom en breddad roll, digitalisering, utvecklade arbetssätt, adaptivt och team och ett tillitsbaserat ledarskap lägger vi grunden för framtidens biståndsmyndighet.

Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling.

Utlandsmyndigheten (UM) i Maputo består av ett trettiotal anställda varav elva utsända, sju från Sida och fyra från UD, sju lokalanställda inom bistånd och ytterligare tretton lokalanställda inom övriga sektioner. Tillsammans genomför vi regeringens uppdrag, bl a det svenska utvecklingssamarbetet med Moçambique, som innefattar områdena demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, miljö, klimat och energi, sociala trygghetssystem och SRHR, samt marknadsutveckling och sysselsättning. Totalt uppgår samarbetet för närvarande till cirka 570 miljoner kronor per år. Sverige har även ett stort forskningssamarbete med Moçambique som uppgår till cirka 70 miljoner kronor per år.

Den pågående strategin för det bilaterala utvecklingssamarbetet kommer förlängas till december 2021 och regeringen förväntas fatta beslut om en ny strategi i mitten av 2021. Ett underlag till nästa utvecklingsstrategi (2021-2025) togs fram under hösten 2020.

Strategin för utvecklingssamarbetet kan laddas ner på http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Maputo/Development-Cooperation/Swedish-Development-Cooperation

Rollen

Som chef för utvecklingssamarbetet förväntas du leda, organisera och följa upp utlandsmyndighetens arbete med utvecklingssamarbetet. Du förväntas även representera Sverige och aktivt driva svenska prioriteringar och du förväntas ha ett resultatorienterat arbetssätt. Befattningen innefattar ett andremannaskap på ambassaden. Det innebär i sådana fall att bistå myndighetschefen med övergripande ledning samt att följa den allmänpolitiska utvecklingen.

Rollen ställer krav på mycket goda ledaregenskaper. Vi ser därför att du är trygg i ledarrollen och van vid att leda andra och att driva verksamhetens arbete framåt tillsammans med andra. Vidare är det viktigt att du är prestigelös har god självinsikt, gott omdöme och förmåga fatta beslut i komplexa situationer och kommunicera dess innebörd och konsekvenser på ett sätt som inger förtroende.

Afrikaavdelningens vision är att arbeta utifrån agila principer och att samla våra kompetenser i team så att vi tillsammans blir mer effektiva, uppnår bättre kvalitet, lär aktivt och når resultat med givna resurser. Vi strävar efter att arbeta integrerat utifrån ett helhetsperspektiv och efter att samskapa i tät dialog med våra partner. Teamutveckling och utveckling av teamingkompetenser står på agendan under 2021.

En betydande del av utvecklingssamarbetet sker på portugisiska.

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för genomförandet av det bilaterala samarbetet med Mozambique, inklusive löpande dialog, planering, genomförande och uppföljning av samarbetsstrategi för verksamheten.
 • Planering av insatsportfölj så att den bidrar till strategins genomförande, samt att avtal och utbetalningar sker jämnt under året för ett effektivt utnyttjande av anslag och ett under året jämnare arbetstempo
 • Ansvara för att verksamheten följer Sidas regelverk inklusive ISK och korruptionsfrågor samt säkerställa kvalitet.
 • Leda arbetet med att inleda, bereda, genomföra, följa upp och utvärdera insatser för vilka ambassaden har ansvar.
 • Bidra till att utvecklingssamarbetet ökar fokus på uppföljning, så att vi får en kortare tidsperiod mellan analys av resultat och anpassning av insatsens planerade verksamhet samt för att bidra till att stärka antikorruptionsarbetet.
 • Vara en aktiv medlem i ambassadens ledningsgrupp och bidra till att utveckla sektionens och ambassadens arbete, kompetens och rapportering, samt bidra till god integration mellan ambassadens olika verksamhetsområden och sektioner

Som chef har du lednings-/personalansvar och ska utöva ett gott chefs- och ledarskap för medarbetarna i din arbetsgrupp. I ditt ansvar ingår att planera för medarbetarnas utveckling samt att underlätta ett effektivt samarbete såväl inom gruppen för utvecklingssamarbete som med andra delar av ambassaden

Kvalifikationskrav

Utbildning

Akademisk examen inom ett för verksamheten relevant område eller likvärdig kompetens inhämtad på annat sätt.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska och i tal och skrift samt goda kunskaper i portugisiska eller spanska i tal och skrift.

Erfarenheter

 • Minst 3 års chefserfarenhet med goda resultat
 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö (inklusive internationella organisationer)
 • Du har erfarenhet av att leda förändring i utvecklingssamarbetet med goda resultat

Förmågor och kunskaper

 • Du har mycket goda ledaregenskaper och är trygg och tydlig i din ledarroll och trivs med att motivera och engagera medarbetar mot gemensamma mål
 • Du har förmåga att genom gott samarbete skapa förutsättningar för en arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas
 • Du har förmåga att kommunicera organisationens mål och resultat samt erfarenhet att driva frågor och skapa engagemang kring den verksamhet du är ansvarig för
 • Du har god administrativ förmåga
 • God kunskap om regelverket om intern styrning och kontroll
 • Du har kompetens att leda förändring internt och i utvecklingssamarbetet

Personliga egenskaper

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och goda ledaregenskaper. Som person är du trygg och ansvarsfull och kan hantera dig själv och omgivningen med empati och hög integritet även i pressade situationer. Du är prestigelös har god självinsikt, gott omdöme och förmåga fatta beslut i komplexa situationer och kommunicera dess innebörd och konsekvenser på ett sätt som inger förtroende. Du är resultatinriktad och har lätt för att prioritera och god förmåga att kommunicera organisationens mål, driva frågor, inspirera och skapa engagemang runt verksamhetens inriktning samt delaktighet och förståelse för frågor som rör helheten. Du ser strategisk kommunikation som en naturlig del av ditt ledarskap och genom ditt tillitsfulla ledarskap skapar du förutsättningar en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen. För denna befattning krävs att du är folkbokförd i Sverige

Anställningsvillkor

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst som 3 år, med möjlighet till förlängning. Önskat tillträde augusti 2021

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr MOZ-HDC.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av avdelningschef Ulf Källstig 08-698 52 60. För frågor om processen, kontakta chefsrekryterare Nicklas Wennblom, 08-698 50 27

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea tfn 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 2 mars 2021.

Sida välkomnar alla sökande och erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.