Meny
Meny

Sida programansvarig specialist med inriktning resiliens och/eller humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete

Khartoum SSD Sista ansökningsdag: 2020-12-13

Har du erfarenhet av att arbeta med resiliens och/eller länken mellan humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete? Vill du vara en del av Sidas satsning inom detta område och bidra till utveckling för de allra fattigaste och mest sårbara i Sudan?

Vi erbjuder

Sida erbjuder en utmanande och omväxlande befattning på Sveriges ambassad i Sudan som svarar upp mot Globala agendan och svenska åtaganden om resiliens och samspel.  Detta är också en prioritering i Sidas vision samt inkluderas i ett stort antal av regeringen fattade strategier. I strategin för utvecklingssamarbetet med Sudan är hållbar fred; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; samt miljö, klimat, lantbruk och energi viktiga del av Sveriges engagemang i landet.   

Arbetsuppgifter och rollbeskrivning

Som programansvarig specialist på ambassaden i Khartoum har du en central roll i resiliensarbetet som syftar till att hantera kroniska behov, minska humanitärt beroende och risker för framtida humanitära kriser, öka engagemang i utdragna kriser och nå hållbara utvecklingsresultat för de allra fattigaste och mest sårbara.

Tjänsten innebär att utgöra en brygga mellan utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet i Sudan.

 Den här befattningen innebär att:

 • Medverka till integrering av resiliens i sektionens utvecklingssamarbete.
 • Ha fokalpunkts- och rådgivningsansvar för resiliens/samspel i genomförandet av utvecklingsstrategin och utveckling av stärkt komplementaritet mellan det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet
 • Ha fokalpunktsansvar för det humanitära biståndet
 • Handlägga och följa upp utvecklingsinsatser inom utvecklingsbiståndet
 • Bidra till gemensam analys och planering baserat på risk och sårbarhet
 • Medverka till stärkt dialog, samordning, lärande och rapportering inom området.
 • Företräda Sverige i dialog med olika aktörer och delta i koordineringsgrupper.

Kvalifikationer

Utbildning

 • Akademisk examen inom ett område relevant för verksamhetsområdet till exempel inom utvecklingsstudier, samhällsvetenskap, miljövetenskap, hållbar utveckling, internationella relationer, fred och konfliktstudier, humanitärt arbete eller på annat sätt erhållit t relevant kunskap

 Erfarenhet

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Mycket god erfarenhet av arbete med humanitärt bistånd
 • God erfarenhet av arbete med resiliens samt med hum-utv nexus
 • God erfarenhet av strategisk dialog
 • Erfarenhet inom krisberedskap, tidig återhämtning, kapacitetsstärkande, fredsbyggande, hållbara lösningar för människor på flykt.

 Kunskaper

 • Kunskap och/eller erfarenhet av FNs planerings- och samordningsmekanismer särskilt vad gäller det humanitära biståndet.

 Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

 Meriterande

 • Erfarenhet av arbete i en internationell eller multilateral organisation.
 • Erfarenhet av riskbedömning och riskhantering

 Personliga egenskaper

I bedömningen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och ansvarsfull och kan anpassa dig till en föränderlig omvärld. Du är öppen för andras idéer och för anpassning av verksamheten när så behövs. Du är vidare analytisk och har förmåga att omsätta idéer i konkret handling. Du har även förmåga att engagera andra och ser möjligheter med att samarbeta i team.

 Placering

Tjänsten är placerad vid Sveriges ambassad i Khartoum och förutsätter fältbesök i Sudan. Khartoum är en familjepostering men säkerhetssituationen är utmanande i delar av landet och fältresor kräver särskilda säkerhets-arrangemang. För närvarande följer utsänd personal och medföljare strikt Covid-19 relaterade arrangemang samt säkerhetsregler.

Anställningsform och tillträde

Tidsbegränsad anställning på 3 år.

Om Sida och utlandsmyndigheten

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen ansvarar för genomförandet av 17 utvecklingsstrategier i Afrika. Avdelningen har drygt 200 medarbetare i Stockholm och i fält och hanterar cirka 7 miljarder kronor i insatser/program per år.

Utvecklingssamarbetet i Sudan uppgår till 1,6 miljarder kronor över fem år. Utöver det ger Sverige humanitärt stöd till Sudan. Vid utlandsmyndigheten i Khartoum arbetar ca 25 personer varav åtta medarbetare (fem utsända och två lokalanställda handläggare samt en lokalanställd programadmnistratör) med utvecklingssamarbetet i Sudan.

 

Strategien för utvecklingssamarbetet går att ladda ner på www.regeringen.se.

Sida erbjuder en dynamisk arbetsplats som eftersträvar och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad. Det betyder att du måste vara svensk medborgare för att kunna bli erbjuden befattningen. Du måste också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.

 

För denna befattning krävs att du är folkbokförd i Sverige.