Meny
Meny

UN Youth Volunteers 2021

- FN Sista ansökningsdag: 2021-03-15

FNs ungdomsvolontärprogram (UN Youth Volunteers) för svenska medborgare finansieras av Sida och genomförs av FNs volontärprogram, UN Volunteers (UNV).

Genom volontärarbetare bidrar United Nations Volunteers (UNV) programme till fred och utveckling världen över. UNV har nära 200 anställda och över 7,000 FN volontärer i 130 länder, ca 400 av dessa är ungdomsvolontärer.

Ett uppdrag som UN Youth Volunteer är en möjlighet för unga personer att arbeta för FN på landnivå inom utvecklings- och humanitära insatser. UN Youth Volunteers erbjuder sina tjänster till utvecklingsländerna för en 12-månaderperiod, och bidrar på så sätt till de globala utvecklingsmålen på lokal nivå. Deltagarna får nya färdigheter, möjligheter att växa både privat och professionellt; de stärker sitt yrkeskunnande, breddar sina nätverk, får internationell exponering och erfarenhet av FN-systemet.

Sida finansierar nu 16 nya tjänster med placeringar hos olika FN organisationer över hela världen inom det tematiska fokusområdet:

Peace and security and conflict prevention & Health

Country of Assignment

UN Entity

Please click on the assignment title to view the assignment description and apply

 Zambia

UNICEF

Junior Health Officer

Venezuela

PAHO

Junior Programme Officer for the Response to COVID

Timor Leste

IOM

Migration Governance Support Officer

Serbia

UNFPA

Health Equity Associate Officer

Mali

UNWomen

Associate Communication Officer

Lebanon

UNDP

Associate Security and Human Rights Officer

Kosovo (UNSC 1244)

UNICEF

Associate Public Health Officer

Kyrgyzstan

OHCHR

Associate Information Management Officer

Jordan

WHO

Public Health Risk Communication, Associate Officer

Guatemala

UNICEF

Health System Strengthening Junior Officer

Congo

WFP

Junior Chock Responsive Social Protection Officer

Bolivia

UNRCO

Junior Specialist in Peace and Security

Bosnia and Hercegovina

UNRCO

Junior Peace and Development Coordination Officer

Burundi

IOM

Peace and Security Junior Officer

Azerbaijan

UNRCO

Recovery and Peacebuilding Associate

Ethiopia

UNEP

Environmental Outreach Support Officer

 VILLKOR

UN Youth Volunteers får ett grundläggande ekonomiskt stöd så att de kan leva säkert i det land de tjänstgör i. FN står också för resor till och från uppdraget, vissa flyttkostnader samt sjukförsäkring för UNV samt eventuella medföljanden. För mer information läs i Description of Assignment ovan samt UNV Conditions of Service. Som UNV blir man anställd av FN. Kontrakten är på 1 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år. 

VEM KAN SÖKA?

Ålder: Behöriga sökande måste vara mellan 18 och 29 år under tjänstgöringsperioden.

Kvalifikationer: Sökande skall ha avlagt universitetsexamen.

Yrkeserfarenhet: Sökande ska ha upp till två års arbetslivserfarenhet. Även om UNV Youth Volunteers förväntas bidra avsevärt till arbetet i sin organisation så har dessa tjänster noggrant utformats för att ge praktisk erfarenhet till yngre personer som ännu inte har haft möjlighet att bygga upp sitt CV.  I detta avseende syftar programmet till att öka unga personers kunskaper och färdigheter, bland annat genom en inlärningskomponent som är en integrerad del av uppdraget. Baserat på detta koncept bör sökandes tidigare arbetslivserfarenhet inom områden som är relevanta för uppdraget inte överstiga två år. Tidigare volontärerfarenhet eller praktik räknas som arbetslivserfarenhet om det har inneburit substantiellt arbete, eller är direkt relaterat till kandidatens utbildning.

Språk: Sökande ska prata minst ett av UNVs tre arbetsspråk - engelska, franska, spanska - flytande. Språkkraven varierar beroende på vilket land uppdraget avser och mer information anges i varje uppdragsbeskrivning, Description of Assignment (DoA).  Kandidaterna uppmanas att ange något internationellt erkänt standardtest i engelska (t ex TOEFL/TEPS) i sin ansökan under ’Additional Remarks’. Om ett annat språk krävs enligt DoA uppmanas kandidaterna att lista eventuella språkcertifikat som erhållits.

Öppen för: Svenska medborgare

 

HUR SÖKER MAN?

Man söker direkt på UNVs portal via länkarna i arbetsbeskrivningarna ovan. Sida tar inte emot ansökningarna och vi tar inte heller emot ansökningar via mail. 

Om du vill söka till mer än ett UNV Youth-uppdrag, så kan du anmäla ditt intresse för andra DoA i prioriteringsordning under ‘Additional Remarks’ i din profil genom att ange de relevanta annonskoderna (max 3). Observera dock att din profil kommer att föreslås till värdorganet inom FN för endast ett volontäruppdrag.

Ladda ner och spara relevanta DOA för att ha till hands om du skulle bli kallad till intervju.

Vid tekniska problem när du registrerar eller uppdaterar din profil, kontakta roster@unv.org

Sista ansökningsdag: 15 mars 2021. 

URVALPROCESS

Endast de kandidater som UNV bedömer som relevanta kommer att kontaktas av UNV för att göra en digital videointervju. Det slutliga urvalet kommer att ske direkt av det lokala FN-kontoret på landnivå.  Vissa FN-organisationer gör sitt urval baserat på kandidaternas profiler i UNVs databas samt vid videointervjun medan andra även håller kompetensbaserade skype- eller telefonintervjuer.

Preliminärt tidsschema för urvals- och anställningsprocessen (kopiera gärna denna information och spara så du kan följa)  

  • Intervjuer kommer att hållas mellan 29 mars - 16 april 
  • Utvalda kandidater kommer kontaktas i början av maj för att påbörja anställningsprocessen 
  • Utvalda kandidater förväntas delta i Sidas obligatoriska utresekurs 7-11 juni 
  • Utresa och startdatum beräknas ske i mitten av juni.

Covid-19: Om det finns resebegränsningar till följd av Covid-19 kan tjänsten påbörjas på distans eller så kan startdatum skjutas upp tills det går att resa. 

 Vid frågor kan du läsa mer om UNVY programmet på Sidas hemsida samt UNVs hemsida. Du kan också kontakta resursbasprogram@sida.se. 

Sida välkomnar alla sökande.