Meny
Meny

Sida söker controllers (1-3 st) för finansiell planering och uppföljning, ref 83/21

Stockholm Sida 2017-05-01 Sista ansökningsdag: 2021-04-20

Är du en erfaren controller som vill arbeta med finansiell planering och uppföljning i en ledningsgrupp? Gillar du att arbeta strukturerat med intern styrning och kontroll? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och tillsammans med andra bidra till en hållbar utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder:

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Sida genomför utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till länders utveckling. Några av de största frågorna som Sida arbetar med är demokrati, jämställdhet samt miljö och klimat. Humanitärt bistånd är ett akut stöd vid naturkatastrofer, väpnade konflikter och andra nödsituationer. Kopplingen mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete är något som Sida jobbar för att stärka. Genomförandet sker genom samarbeten med exempelvis organisationer i det civila samhället, FN, företag och myndigheter och utgår från insatser i form av program- eller projekt-stöd till organisationer. Sida arbetar både bilateralt, regionalt och globalt. Läs gärna mer om Sidas arbete på www.sida.se

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och med tydliga ansvarsområden. Sida strävar vi efter en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet, lärande och mångfald utifrån våra värderingar – professionalism, mod och tillit. Sida vill vara en inkluderande arbetsgivare, som tar till vara allas potential och som erbjuder ett tryggt och hållbart arbetsliv med lika möjligheter för alla. Sida har medarbetare i Sverige och på ett trettiotal svenska utlandsmyndigheter, vilket innebär goda möjligheter till karriärutveckling även internationellt.

Vi söker nu flera avdelningscontrollers som vill leda arbetet med att säkerställa intern styrning och kontroll på avdelningsnivå, ansvara för arbetet med finansiell planering, uppföljning och rapportering av avdelningens anslag samt ha en aktiv roll i en avdelnings ledningsgrupp

Den här befattningen innebär att:

 • Ansvara för att planera, följa upp och rapportera prognoser för avdelningens olika anslag (förvaltningsanslag och biståndsanslag) inklusive personalbudgeten
 • Leda arbetet med att upprätthålla en god intern styrning och kontroll på avdelningen samt delta i Sidas nätverk av avdelningscontrollers och därigenom medverka till utvecklingen av Sidas ekonomistyrning och interna styrning och kontroll.
 • I rollen ingår att samordna avdelningens finansiella planering, styrning och uppföljning inom ramen för Sidas årscykel. I förekommande fall medverkar avdelningscontrollern i arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning (inklusive riskhantering)
 • Aktivt delta i avdelningens ledningsgrupp och ta gemensamt ansvar för avdelningens verksamhet samt stötta cheferna i budget- och kvalitetssäkringsfrågor.
 • Bidra till förbättringar i den finansiella styrningen eller interna styrningen och kontrollen
 • Avdelningscontrollern är också avdelningens kontaktperson gällande revisioner från Riksrevisionen, internrevisionen och inspektioner. Vidare samordnar avdelningscontrollern arbetet med management respons för avdelningen.
 • Bidra till i övrigt förekommande uppgifter på enheten eller avdelningen

Kvalifikationer

Utbildning:

Relevant akademisk utbildning (3 år) eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt

Erfarenhet:

 • Flera års arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning inklusive finansiell planering och uppföljning
 • Erfarenhet av att arbeta med intern styrning och kontroll samt kvalitetssäkring
 • Erfarenhet av riskbedömning och riskhantering

Förmågor:

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har:

 • Mycket god förmåga till självledarskap, att initiera och driva frågor framåt samt att organisera ditt eget arbete
 • Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra så att du når resultat.
 • Mycket god analytisk förmåga och förmåga att sätta dig in i komplex information, se hur saker hänger ihop och föreslå förändringar där det behövs

För att trivas i rollen som avdelningscontroller behöver du ha integritet liksom förmåga att utifrån regler, riktlinjer och andra styrdokument kunna leda arbeta med kvalitetssäkring av ekonomi och verksamhet.

Språk och övriga krav:

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Mycket goda kunskaper i office-paketet, särskilt excel

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Kunskap om ekonomi- och planeringssystem
 • Erfarenhet av en ledningsfunktion
 • Erfarenhet av arbete i en internationell miljö
 • Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska, t.ex. franska, spanska, portugisiska eller arabiska

Placering

Tjänsten är placerad på någon av Sidas avdelningar på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. Sida kommer under våren/sommaren 2022 att flytta till nya moderna lokaler i Rissne.

Anställningsvillkor

Befattningen/-arna avser tillsvidareanställning med tillträde 2021-08-01

Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 83/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Karin Andersson, Annika Otterstedt eller Maria Stridsman, 08-698 50 00

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 20 april 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.