Meny
Meny

Sida söker controllers (3-5 st) inom intern styrning och kontroll

Stockholm Sida 2017-05-01 Sista ansökningsdag: 2021-04-20

Är du intresserad av utvecklingsfrågor och vill arbeta med att se till att biståndet håller en hög kvalitet och är effektivt? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och bidra till en hållbar utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder:

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och med tydliga ansvarsområden. Sida strävar vi efter en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet, lärande och mångfald utifrån våra värderingar – professionalism, mod och tillit. Sida vill vara en inkluderande arbetsgivare, som tar till vara allas potential och som erbjuder ett tryggt och hållbart arbetsliv med lika möjligheter för alla. Sida har medarbetare i Sverige och på ett trettiotal svenska utlandsmyndigheter, vilket innebär goda möjligheter till karriärutveckling även internationellt.

Sida genomför utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till länders utveckling. Några av de största frågorna som Sida arbetar med är demokrati, jämställdhet samt miljö och klimat. Humanitärt bistånd är ett akut stöd vid naturkatastrofer, väpnade konflikter och andra nödsituationer. Kopplingen mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete är något som Sida jobbar för att stärka. Genomförandet sker genom samarbeten med exempelvis organisationer i det civila samhället, FN, företag och myndigheter och utgår från insatser i form av program- eller projekt-stöd till organisationer. Sida arbetar både bilateralt, regionalt och globalt Läs gärna mer om Sidas arbete på www.sida.se.

Att ägarskapet för program och projekt ligger hos våra samarbetspartners är viktigt för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar, men det ställer också höga krav på Sida i val av partner och nära uppföljning så att utvecklingsarbetet blir effektivt och så att skattemedel används rätt. För att ytterligare stärka detta arbete så söker vi nu flera erfarna och initiativrika verksamhetscontrollrar till Sida.

Den här befattningen innebär att:

Du rapporterar direkt till enhetschefen. Som verksamhetscontroller ger du råd och stöd inom intern styrning och kontroll, riskhantering, finansiell planering och uppföljning av vår biståndsverksamhet. Du arbetar nära de chefer och handläggare som ansvarar för biståndsinsatserna samt andra expertfunktioner. Du har en aktiv roll i arbetet med biståndsinsatserna från att bedöma samarbetspartners inför ett nytt avtal till löpande uppföljning under genomförandet av insatsen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Ge råd och stöd i Sidas biståndsverksamhet avseende:
  • Sidas bedömning av samarbetspartners kapacitet att arbeta med Sidas insatser (organisation, styrning, ekonomiadministration, processer och system m.m.),
  • avtalsutformning,
  • finansiell planering och uppföljning,
  • riskanalys och riskhantering,
  • analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
  • kvalitetssäkring av biståndshandläggares arbete och
  • annan uppföljning av biståndsverksamheten, t.ex. genom fältbesök och möten med samarbetspartners.
 • Finansiell uppföljning av enhetens samlade insatser
 • Delta i Sidas anti-korruptionsarbete t.ex. genom stöd till förebyggande arbete mot korruption och i förekommande fall uppföljning av korruptionsutredningar.
 • Arbeta för att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja ledning och medarbetare i detta.
 • Bistå enhetschefen med att följa upp arbetet på enheten och initiera förbättringar.
 • Bidra till enhetens planerings- och uppföljningsarbete.
 • Bidra till vidareutveckling av controllerns roll och arbetssätt.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Kvalifikationer

Utbildning:

 • Relevant akademisk utbildning (minst 3 år) eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt

Erfarenhet:

 • Flera års aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning samt intern styrning och kontroll
 • Flera års erfarenhet av att arbeta med budgetanalys och annan finansiell uppföljning samt analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter

Förmågor:

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har:

 • God analytisk förmåga; förmåga att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, analysera och föreslå åtgärder
 • Mycket god förmåga att utifrån regler, riktlinjer och metodanvisningar arbeta med kvalitetssäkring av ekonomi och verksamhet
 • Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att föra dialog
 • Mycket god förmåga till självledarskap, att initiera och driva frågor framåt samt att organisera ditt eget arbete

För att trivas i rollen som verksamhetscontroller behöver du ha integritet och förmågan att ställa svåra frågor till kolleger och samarbetspartners.

Språk och övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Utbildning med inriktning redovisning och finansiering
 • Utbildning i revision eller riskbedömning
 • Erfarenhet av arbete med anti-korruption
 • Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska, t.ex. franska, spanska, portugisiska eller arabiska

Placering

Tjänsten är placerad på någon av Sidas avdelningar på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. Sida kommer under våren att flytta till nya moderna lokaler i Rissne.

Anställningsvillkor

Befattningarna avser tillsvidareanställning med tillträde 1 augusti 2021. Provanställning tillämpas

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 85/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Maria Melbing eller Annika Otterstedt, 08-698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 20 april 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.