Meny
Meny

Metod- och ämnesföreträdare inom energi till Power Africa-teamet, ref 91/21

Stockholm HÅLLBAR Sista ansökningsdag: 2021-05-17

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom myndighetens arbete och tillsammans med andra bidrar Sida till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen ansvarar för genomförandet av 17 utvecklingsstrategier i Afrika. Avdelningen har drygt 200 medarbetare i Stockholm och i fält och hanterar cirka 7 miljarder kronor i insatser/program per år.

Mer information om Power Africa finns på Power Africa | Sida (https://www.sida.se/en/for-partners/private-sector/power-africa/)

Arbetsuppgifter

Brinner du för öka tillgången till förnybar energi i Afrika? Har du insikter om hur projektutvecklare och finansiärer som vill bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, ser på möjligheter och risker kring investeringar i förnybar energi och energieffektivisering? Vill du arbeta i ett team som tillsammans bidrar till att mobilisera privat kapital, stöttar innovation och stärker kompetens för att alla ska få tillgång till förnybar och hållbar energi?  

Sida erbjuder dig att arbeta i ett team som ansvarar för löpande stöd, utveckling och uppföljning av program och projekt i samarbete med Sveriges ambassader i Afrika. Vi arbetar med utveckling och genomförande av nya biståndsformer där bistånd investeras för att katalysera och mobilisera externa resurser.

Power Africas vision är Effektiv förnybar energi – är en väg ut ur fattigdom. I Power Africas uppdrag skall bland annat fattigdomsfokus öka och jämställdhetsintegrering stärkas. Vi kommer också arbeta med en bredare systemansats där energi integreras i andra tematiker och bidrar till fler utvecklingsmål.

Ämnesområdet/na som Power Africa jobbar med är att stimulera och utveckla marknader som bidrar till allmän tillgång till elektricitet och energieffektivisering, produktiv användning av energi för jobbskapande och ekonomisk utveckling, rena matlagningsalternativ samt nya finansiella lösningar där biståndet katalyserar privata investeringar för ökad tillgång till förnybar energi och energieffektivisering.

I utvecklingen och genomförande program arbetar vi tillsammans med privata och offentliga aktörer, i ett brett nätverk med kollegor på Sida och Sveriges ambassader i Afrika, genomförande partners, svenska myndigheter, näringslivet, energianvändare i länderna, forskningsinstitutioner, kommersiella banker och utvecklingsbanker.

Som handläggare kommer du att i olika teamkonstellationer:

 • initiera och bidra till metodutveckling av nya sätt att bedriva bistånd.
 • föra dialog med samarbetspartner, informera, underhålla och utveckla nätverk av intressenter relevanta för uppdraget.
 • identifiera, bedöma och bereda nya insatser inom hållbar energi, vilka bidrar till Power Africas mål. 
 • handlägga och följa upp insatser inom hållbar energi i dess riskanalys, resultatgranskning, finansiell uppföljning och revision samt hantering i Sidas insatshanteringssystem.

Tjänsten är placerad på enheten för Hållbar utveckling på Afrikaavdelningen på Sida. Tjänsten innefattar resor till våra samarbetspartner och samarbetsländer i Afrika inklusive länder med förhöjd säkerhetsrisk.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Akademisk examen motsvarande minst tre års relevanta heltidsstudier som inbegriper någon/några av ämnena: hållbar marknads- och samhällsutveckling, privatsektorutveckling, företagsekonomi, energi.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • God och relevant erfarenhet av arbete inom ämnesområdet.
 • God erfarenhet av att initiera och driva projekt. 
 • God erfarenhet av utvecklingssamarbete företrädelsevis på Sida eller utlandsmyndighet.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid självledarskap och du har förmåga att ta egna initiativ och driva frågor. Vi ser gärna att du besitter kunskap och förståelse att bidra till nytänkande och innovation som omsätts i genomförande och resultat samt kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du är analytisk och har förmåga att kunna sätta dig in i komplex information och bidra till analyser kopplade till hållbara energiutmaningar i Afrika. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du har god förmåga att arbeta i team och att samarbeta nära med kollegor och partner, även på distans, för gemensamma mål

Meriter

 • Erfarenhet av hur energi bidrar till hållbar inkluderande ekonomisk utveckling dvs för fattiga människor samt kvinnor och män.
 • Erfarenhet av arbete med eller inom privata företag och dess arbete med energiutveckling och hållbarhetsfrågor.
 • Erfarenhet av arbete med eller inom internationella utvecklingsfinansiärer och bilaterala eller multilaterala organisationer, inklusive Sida.
 • Erfarenhet av innovativa finansiella instrument såsom garantier, katalytisk upphandling och/eller innovationstävlingar.
 • Kunskaper om energisystem; från produktion och distribution till konsumtion och lagring
 • God förmåga att leda och koordinera konsulter och samarbetspartners, inklusive förhandlingsvana.
 • Erfarenhet och kunskap om arbete med anti-korruption och intern styrning och kontroll.
 • Ett väl utvecklat nätverk av intressenter relevanta för energisektorutveckling i Afrika.
 • Erfarenhet av hur sociala och kulturella beteendemönster påverkar brukare vid introduktion av ny teknik.
 • Kunskaper i franska eller portugisiska.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid självledarskap och du har förmåga att ta egna initiativ och driva frågor. Vi ser gärna att du besitter kunskap och förståelse att bidra till nytänkande och innovation som omsätts i genomförande och resultat samt kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du är analytisk och har förmåga att kunna sätta dig in i komplex information och bidra till analyser kopplade till hållbara energiutmaningar i Afrika. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du har god förmåga att arbeta i team och att samarbeta nära med kollegor och partner, även på distans, för gemensamma mål

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare dock längst t o m 2021-12-31. Tillträde 2021-07-01

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 91/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Gunnar Olvik 08-698 53 25, Sofie Berghald, 08-698 78 56 eller Ander Arvidson +254 733 121 708.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.