Meny
Meny

Sida söker programansvarig specialist inom marina frågor och kustzonsutveckling, ref 94/21

Stockholm GLOBEN Sista ansökningsdag: 2021-05-24

Är du expert på marina frågor och kustzonsutveckling, och har gedigen erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i utvecklingsländer? Vill du arbeta på en statlig myndighet för att minska fattigdomen i världen och tillsammans med andra bidra till att genomföra de globala målen med fokus på miljömässigt hållbar utveckling? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder

Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till helheten och bidra till en öppen och tillitsbaserad kultur.

Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd har ca 120 medarbetare och genomför sex globala strategier för hållbar utveckling och ökad demokrati samt bidrar till Sidas kunskapsutveckling och expertstöd till regeringen.

Nu söker vi en person som vill handlägga insatser inom strategin för globala insatser inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018-2022. Våra samarbetspartners inkluderar multilaterala organisationer samt andra globala organisationer. Tjänsten är placerad på enheten för globala miljösamarbeten.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Befattningen omfattar huvudsakligen handläggning av Sidas stöd till program/projekt (insatser) som rör miljömässigt hållbar utveckling, med fokus på marina frågor.

Som programansvarig specialist kommer du ansvara för enhetens arbete avseende marina frågor, inklusive övergripande planering och resultatrapportering, och stöd till andra kollegor på enheten. Du kommer ansvara för beredning av stöd, dialog med samarbetspartners och uppföljning av pågående insatser och i samband med detta bedöma verksamhetens resultat, budget, risker och kvalitén på partnerorganisationers system för intern styrning och kontroll. En viktig del är att medverka till att relevanta perspektiv och tvärfrågor (de fattigas perspektiv, rättighetsperspektivet, jämställdhet, miljö och klimat samt konflikt) integreras i arbetet. Du ska också säkerställa att Sidas regler och rutiner följs, inklusive ärende­- och dokumenthantering. Du kommer även medverka till kunskapsinhämtning och intern och extern kunskaps­ och informationsspridning, i första hand inom det egna ansvarsområdet. Du kommer slutligen delta i enhetens och avdelningens arbete med att kvalitetssäkra beredningar och uppföljning av insatser, samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten.

Kvalifikationskrav

Utbildning

  • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område

Språk

  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Övriga kvalifikationer

  • Lång erfarenhet av miljö/klimat och utvecklingssamarbete med inriktning på marina frågor och kustzonsutveckling
  • Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller i liknande internationell miljö
  • Erfarenhet och förmåga att föra strategisk dialog med olika samarbetspartners
  • God erfarenhet av handläggning av biståndsinsatser.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har mycket god administrativ förmåga och förståelse för rollen som statstjänsteman. Du bör ha mycket god förmåga att leda dig själv, vara självgående och kunna prioritera samt att slutföra dina arbetsuppgifter i tid – även när förutsättningarna ändras. Du behöver ha en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla tillitsfulla relationer för att kunna samarbeta i olika konstellationer. Du bör slutligen ha god förmåga att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg samt att generera och tillgodogöra dig kunskap och omsätta den till handling.

Meriter

  • Erfarenhet av programstöd och/eller organisationsstöd/kärnstöd
  • Erfarenhet av arbete med multilaterala fonder, myndigheter, enskilda organisationer och/eller privata sektorn
  • Erfarenhet av garantiinstrumentet och andra innovativa finansieringsformer
  • Erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde 2021-08-15. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 94/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Zahra Ayadi, Maria van Berlekom eller Elisabeth Folkunger 08-698 50 00.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 24 maj 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.