Meny
Meny

Programansvarig till Enheten för Sydsudan, ref 97/21

Stockholm SSD Sista ansökningsdag: 2021-06-16

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete i länder drabbade av konflikt? Vill du medverka i att genomförandet av Sveriges samarbetsstrategi för världens nyaste land Sydsudan? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder:

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Den här befattningen innebär:

Som programansvarig kommer du ha en viktig roll i strategigenomförandet. I nära samarbete med kollegor i Stockholm och i Juba kommer du att bidra till Sveriges samlade ansträngningar för att stödja Sydsudan utveckling och hållbara utvecklingsresultat för de allra fattigaste och mest sårbara i landet.

Det svenska utvecklingssamarbetet i Sydsudan genomförs av enheten på Sida i Stockholm och samordnas med Sektionskansliet i Juba. Strategin för Sydsudan omfattar målområdena; Fredliga och inkluderande samhällen samt Grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter. I Stockholm arbetar enhetschef, controller, programadministratör samt tre programansvariga specialister. Arbetet genomförs i nära samarbete, som i ett team, med andra enheter på Afrikaavdelningen och på Sida, som t ex med den humanitära enheten. Totalt uppgår utvecklingssamarbetet till cirka 300 miljoner kronor per år. Utöver det ger Sverige humanitärt stöd till Sydsudan med över 300 miljoner kronor årligen.

Sektionskansliet Juba i är knutet till svenska ambassaden i Khartoum. Vid Sektionskansliet i Juba arbetar i dagsläget en utsänd Sidamedarbetare (ytterligare en utsänd börjar i augusti) och en lokalanställd handläggare med utvecklingssamarbetet. UD har en utsänd chef för Sektionskansliet och lokalanställd stödpersonal.

Arbetsuppgifter innefattar:

  • Bidra till handläggning av insatsportföljen inom de tematiska områdena ”Fredliga och inkluderande samhällen” samt ”Grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter”. Detta innefattar bereda, följa upp och avsluta insatser (inkl. finansiell uppföljning och revision).
  • Föra dialog på insatsnivå för uppföljning av insatser och för att driva universella normer och Sveriges värdefrågor
  • Bidra till det övergripande arbetet med genomförande av strategin för Sydsudan. Detta inkluderar arbete med strategiplanering, uppföljningsrapporter och strategirapport
  • Medverka till att synergier och effektivitet tillvaratas mellan humanitärt stöd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande (trippelnexus).

Länk till landets/regionens utvecklingsstrategi går att ladda ned här.

Kvalifikationer

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att skapa förtroende och engagemang och samarbeta nära med kollegor och partner för gemensamma mål. Du är öppen för nya förslag och angreppssätt och kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt och är bekväm med att driva svenska värderingsfrågor.

Utbildning:

Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område.

Erfarenhet:

God erfarenhet av utvecklingssamarbete

Erfarenhet av arbete på myndighet

Erfarenhet av arbete med sviktande stater och konfliktmiljöer

Förmågor:

God analytisk förmåga

God förmåga att arbeta i team

God förmåga att driva processer

Språk:

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system.

Placering
Tjänsten är placerad på Enheten för Sydsudan/Avdelningen för Afrika på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en allmän visstidsanställning med önskat tillträde så snart som möjligt, senast 9 augusti, t.o.m 31 december 2021.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen ansvarar för genomförandet av 17 utvecklingsstrategier i Afrika. Avdelningen har drygt 230 medarbetare i Stockholm och i fält och hanterar cirka 7 miljarder kronor i insatser/program per år.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 97/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Om du vill ha mer information om tjänsten, kontakta Petter Meirik via petter.meirik@sida.se eller 08-698 50 00.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är 16 juni 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.