Meny
Meny

Sida söker ekonomiadministratör, ref 98/21

Stockholm SPINN Sista ansökningsdag: 2021-06-27

Har du erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete och intresse för internationellt utvecklingssamarbete? Då kan det här vara tjänsten för dig! Sida utlyser nu ett vikariat som erfaren programadministratör.

Sida är en modern, statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling och uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till helheten och bidra till en öppen och tillitsbaserad kultur.

Avdelningen för partnerskap och innovation (PARTNER) består av sex enheter och ansvarar för följande verksamheter; stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, kapacitetsutveckling och Agenda 2030, forskningssamarbete, garantier, Sida Partnership Forum (”SPF”), myndighetens utbildningscentrum i Härnösand, innovationsrådgivning till hela verket samt samordning av näringslivssamverkan inom utvecklingssamarbetet.

Tjänsten är placerad på enheten SPINN – Strategiska Partnerskap, Innovation, Näringsliv och Nya metoder. Enheten ansvarar bl.a. för delar av Sidas genomförande av regeringens ”Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling” som trädde i kraft under 2018 och gäller t.o.m. 2022. Denna strategi ger stort utrymme för nya arbetssätt och utveckling av verksamheten.

Då SPINN har betydligt färre insatser än de flesta enheter på Sida innehåller därför arbetet även ett större mått av enhetsadministration, utöver att kvalitetssäkra insatshanteringen. Du arbetar därför nära Enhetschefen för att tillgodose enhetens övriga administrativa behov. Enheten består i nuläget av 14 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Programadministratörer arbetar med fokus på att kvalitetssäkra enhetens insatshantering. Rollen innebär:

 • Administrativt stöd och kvalitetssäkring av insatser vid beredning, beslut, uppföljning och avslut.
 • Stöd till handläggaren i arbetet med Sidas insatshanteringssystem och dokument, ekonomi- och faktureringssystem samt vid upphandlingar och avrop från ramavtal.
 • Bistå enhetschefen med finansiell uppföljning av förvaltnings- och biståndsanslaget löpande samt genom prognoser och stöd till handläggare genom prognosuppföljning.
 • Löpande ekonomiadministration och fakturahantering, granska rekvisitioner, kontering och extrakontroll av fakturor.
 • Ovan nämnda arbetsuppgifter (i mindre skala) görs även för Sidas Utvärderingsenhet (UTV)
 • Hantering av enhetens sida på Sidas intranät och vissa kommunikationsfrågor.
 • Bidra till utveckling av det egna arbetsområdet och till kunskaps- och informationsspridning, t ex genom att ingå i det Sida-övergripande administrativa nätverket för programadministratörer.
 • Fungera som IT-kontaktperson för enheten
 • Övriga administrativa uppgifter som kan förekomma på enheten och avdelningen. 

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Dokumenterad examen inom t ex administration och/eller ekonomi på lägst gymnasienivå

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Minst 2 års dokumenterad praktisk erfarenhet av självständigt ekonomiadministrativt arbete d v s erfarenhet av ekonomi-, redovisnings- och fakturahanteringssystem, samt dokument- och ärendehanteringssystem.
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av Microsoft Office.
 • Erfarenhet av digitala kommunikationsverktyg.
 • Mycket god förmåga att planera, prioritera, genomföra, följa upp och slutföra arbetsuppgifter.
 • God serviceanda och ett flexibelt, problemlösande förhållningssätt.
 • Mycket god administrativ förmåga.
 • Ansvarskänsla, noggrannhet och gott omdöme. 

Meriter

Utöver ovan ser vi även positivt på erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system.

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst tom 2022-08-01, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2021-08-01

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 98/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Patrik Stålgren 08-698 50 00.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 27 juni 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande