Meny
Meny

Programansvarig till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 99/21

Stockholm SPF Sista ansökningsdag: 2021-06-27

Vill du arbeta med att öka världens resurser för fattigdomsbekämpning och en hållbar global utveckling?

Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med partnerskap, kapacitetsutveckling och innovation skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling. Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i det globala genomförandet av de 17 Globala målen för hållbar utveckling är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa. Genom en breddad roll, digitalisering, utvecklade arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap lägger vi grunden för framtidens biståndsmyndighet.

Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas utbildningscenter i Härnösand, en viktig mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor inom det internationella utvecklingssamarbetet. SPF organiserar/faciliterar förberedande och fördjupande utbildningar samt mötesplatser för dialog med syfte att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Målgruppen är svenska aktörer inom utvecklingssamarbetet (myndigheter, civila samhället, näringsliv och akademi). SPF handlägger också informationsbidrag och andra anslag, framförallt till organisationer i det civila samhället. SPF är en egen enhet på Sida och består av 14 medarbetare. Ansvarig för verksamheten är enhetschefen som rapporterar till chefen för avdelningen för Partnerskap och Innovation vid Sida i Stockholm. För närvarande genomförs en stor del av verksamheten digitalt.

Arbetet som programansvarig handläggare omfattar att tillsammans med kollegor och svenska aktörer utveckla tematiska och metodinriktade utbildningar och stödprogram vid SPF. Arbetet innebär också att skapa former för hur kunskap och erfarenheter tas tillvara och att tillsammans med kollegor utveckla SPF:s pedagogiska plattform. Handläggning av insatser, dvs av ansökningar, rapportering och dialog med partners som får bidrag ingår i tjänsten.

Arbetet är omväxlande och innehåller både utåtriktade kontakter med kursdeltagare och externa resurspersoner samt administrativa uppgifter kring insatshantering och myndighetsutövning. Du ska också medverka till den interna och externa kunskapsspridningen inom det egna kompetensområdet samt arbete med innovativa metoder. Det är av stor vikt att ha nära kontakt med kollegor på Sidas huvudkontor, vilket innebär att tjänsten kräver vissa resor till Stockholm samt till olika delar av Sverige i samband med uppföljning av insatser.

Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid pedagogisk kompetens, analytisk förmåga och personlig lämplighet.  Vi ser att du har förmåga till helhetssyn, känsla för service, god samarbets- och initiativförmåga och god kommunikationsförmåga. Vidare präglas ditt arbete av god administrativ förmåga och noggrannhet.

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med kollegor, Sida-personal och andra aktörer utveckla förberedelseutbildningar, uppföljningsträffar samt kurser/program inom ämnen relaterade till internationellt utvecklingssamarbete.
 • Ansvara för beredning av insatser om finansiellt stöd till partners, inklusive partnerdialog samt administrativt ansvar för insats-, ärende- och dokumenthantering av i Sidas olika system.
 • Följa utvecklingen när det gäller policies, metoder och praktik i det internationella utvecklingssamarbetet och analysera behoven av kompetenshöjande insatser för målgrupperna.
 • Medverka i kontakten gentemot andra avdelningar och enheter på Sida, samt andra partners, t.ex. Utrikesdepartementet, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringslivet, akademi m.fl.
 • Medverka i beredning av förslag till strategier och i strategirapportering.
 • Medverka i metodutveckling, intern och extern kunskapsspridning samt informationsspridning inom det egna kompetens-/ämnesområdet.
 • Identifiera behov av och upphandla konsulter för olika utbildningstjänster.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Relevant akademisk examen exempelvis med inriktning på pedagogik/statsvetenskap/ utvecklings-/miljö-/konfliktfrågor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Dokumenterat god erfarenhet av arbete inom internationellt utvecklingssamarbete genom civilsamhällesorganisation / multilateral organisation / myndighet / näringsliv.
 • Erfarenhet av att arbeta med planering, genomförande och utvärdering av seminarier, workshops och/eller lärande för unga/vuxna samt projektledning.
 • Administrativ kompetens.
 • Goda kunskaper i att använda IT som verktyg.

Meriter

 • Erfarenhet av handläggning.
 • Kunskaper i olika metoder för resultatstyrning och/eller arbete med kapacitetsutveckling i utvecklingssamarbetet.
 • Kunskaper inom något eller några av Sidas prioriterade tematiska områdena, framför allt miljö/klimat och jämställdhet, men också demokrati och mänskliga rättigheter, samt fred- och konflikt.
 • Pedagogisk bakgrund och erfarenhet av arbete inom någon utbildningsverksamhet.
 • Erfarenhet av arbete i låg- eller medelinkomstland.
 • Erfarenhet av EU:s utvecklingssamarbete.
 • Erfarenhet av upphandling av konsulter

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde 2021-10-01 (eller tidigare om möjligt). Provanställning tillämpas

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 99/21.Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Pernilla Johansson 08-698 50 00

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 27 juni 2021.  

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.