Meny
Meny

Programadministratör till Sidas utbildningscenter i Härnösand, ref 100/21

Härnösand SPF Sista ansökningsdag: 2021-06-27

Vill du arbeta med att öka världens resurser för fattigdomsbekämpning och en hållbar global utveckling?

Sidas vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Med partnerskap, kapacitetsutveckling och innovation skapar vi på Sida förutsättningar för de allra fattigaste och mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid. Vi är långsiktiga i vårt engagemang, tydliga i våra värderingar och modiga i handling. Sida och Sverige är ledande inom internationellt utvecklingssamarbete men världen förändras i snabb takt och utmaningarna i det globala genomförandet av de 17 Globala målen för hållbar utveckling är många. Sida arbetar därför systematiskt med att utveckla den egna verksamheten och befinner sig just nu på en spännande förändringsresa. Genom en breddad roll, digitalisering, utvecklade arbetssätt och ett tillitsbaserat ledarskap lägger vi grunden för framtidens biståndsmyndighet.

Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas utbildningscenter i Härnösand, en viktig mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyten kring aktuella frågor inom det internationella utvecklingssamarbetet. Målgrupper för verksamheten är svenska och internationella aktörer som arbetar med bistånd på olika sätt. SPF handlägger också informationsbidrag och andra anslag, framförallt till organisationer i det civila samhället. SPF är en egen enhet på Sida och består av 14 medarbetare. Ansvarig för verksamheten är enhetschefen som rapporterar till chefen för avdelningen för Partnerskap och Innovation vid Sida i Stockholm. För närvarande genomförs en stor del av verksamheten digitalt.

Vi söker en person på heltid med god administrativ förmåga, grundläggande ekonomisk kompetens och förmåga att arbeta obehindrat i digitala system. En stor del av arbetet gäller administration för kursverksamheten. Arbetet sker i samarbete med två andra programadministratörer som tillsammans delar upp ansvaret för enhetens administrativa uppgifter. Arbetet är omväxlande och utåtriktat i kontakter med kollegor, kursdeltagare och externa resurspersoner.

Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas personlig lämplighet. Vi ser att du har förmåga till helhetssyn, känsla för service, god samarbets- och initiativförmåga och god kommunikationsförmåga.

Arbetsuppgifter

 • Hantering av administration vid kurser och events.
 • Administrativt stöd och kvalitetssäkring av insatser.
 • Stöd till handläggare i arbetet med Sidas insatshanteringssystem och dokument, ekonomi- och faktureringssystem samt vid upphandlingar och avrop från ramavtal.
 • Bistå enhetschefen med viss finansiell uppföljning.
 • Ansvara för löpande ekonomiadministration, granska rekvisitioner och hantera fakturor.
 • Bidra till utvecklingen av det egna arbetsområdet och till kunskaps- och informationsspridning.
 • Beredskap och/eller säkerhetsarbete vid enheten
 • I övrigt förekommande intern administration vid enheten

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Dokumenterad examen inom t ex administration och/eller ekonomi på lägst gymnasienivå

Språk

 • Förmåga att arbeta obehindrat på svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Dokumenterat god praktisk erfarenhet av självständigt ekonomiadministrativt arbete d v s erfarenhet av ekonomi-, redovisnings- och fakturahanteringssystem, samt dokument- och ärendehanteringssystem.
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av Microsoft Office.
 • Erfarenhet av digitala kommunikationsverktyg, t.ex. MS Teams eller Zoom.
 • Mycket god förmåga att planera, prioritera, genomföra, följa upp och slutföra arbetsuppgifter.
 • God serviceanda och ett flexibelt, problemlösande förhållningssätt.
 • Mycket god administrativ förmåga.
 • Ansvarskänsla, noggrannhet och gott omdöme.

Meriter

 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet.
 • Erfarenhet av hotellbokningssystem eller liknande.
 • Erfarenhet av säkerhetsarbete eller beredskap/jourverksamhet.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde 2021-10-18. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 100/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Pernilla Johansson eller Lisbeth Nylund, 08-698 50 00

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 27 juni 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.