Meny
Meny

JPO - UNDP -Communications Analyst- Talent Programme for Young Professionals with Disabilities - Copenhagen

Köpenhamn UNDP Sista ansökningsdag: 2021-08-08

Junior Professional Officer (JPO) for a young professional with disabilities 

Denna JPO tjänst är avsedd för, och enbart öppen för, en ung akademiker med funktionsnedsättning. Den är skapad inom ramen för UNDPs-UNVs Talent Programme for Young Professionals with Disabilities, som syftar till att: 1) förbättra anställbarheten och karriärmöjligheterna för unga yrkesverksamma med funktionsnedsättning genom arbetserfarenhet vid UNDP-kontor, och 2) bygga en talangpipeline av högkvalificerade yrkesverksamma med funktionsnedsättning som kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030. 

Sidas program för Junior Professinal Officers (JPO) är ett resursbasprogram inom det multilaterala utvecklingssamarbetet. Målet för Sidas arbete med resursbasutveckling är att bredda och utveckla svensk resursbas samt att öka antal kvalificerade svenskar i prioriterade multilaterala och internationella organisationer. Programmet ger yngre akademiker möjligheten att få erfarenhet från utvecklingssamarbete med placering främst inom FN och Världsbanken, men även andra internationella organisationer 

Denna tjänst avser placering med UNDPs Nordiska Representationskontor i Köpenhamn, Danmark som Communications Analyst, se bifogad arbetsbeskrivning för mer information. 

Sida samarbetar med UNDP i urvals- och rekryteringsprocessen. Tjänsten är på ett år i taget, i maximalt tre år. 

Kvalifikationskrav:

 • uttagen master eller magisterexamen vid ansökningstillfället
 • minst 2 års relevant yrkeserfarenhet
 • mycket goda kunskaper i engelska
 • svenskt medborgarskap eller svenskt uppehållstillstånd (för medborgare från icke OECD-länder) med mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige. 
 • samt kvalifikationskrav i arbetsbeskrivningen (ToR).

Ansökningsdokument

Sökande ansvarar själv för att samtliga dokument finns uppladdade och är korrekt ifyllda på engelska i Sidas rekryteringsverktyg . Ofullständig ansökan antas ej. Följande dokument ska bifogas:

 • UNDPs Personal History Form (P11) - viktigt att använda UNDPs P11 & inte någon annan P11. Ifylld på engelska. P11:an ska vara underskriven.
 • Examensbevis
 • Personligt brev på engelska
 • CV på engelska 

Döp dina dokument enligt detta format: "Förnamn Efternamn CV", "Förnamn Efternamn CL", "Förnamn Efternamn P11" and "Förnamn Efternamn MA". 

Tips hur du fyller i UNDPs formulär:

 • För alla anställningar, ange tydligt arbetstiden i procent, dvs. heltid 100 %, deltid 50 %... etc.
 • För anställningar utanför FN, vänligen skriv in årslön.
 • För konsultuppdrag, vänligen skriv in antingen en årslön baserat på uppdragets lön eller daglig summa.
 • För FN-anställningar, vänligen fyll i typ av kontrakt (visstid, konsult, praktikant, etc.) och lönenivå, dvs. P2, P3, etc.
 • Ange tydligt om tjänster är obetalda volontär- och praktikplatser.
 • Vid överlappande anställningsperioder bör dessa följas av förklarande text.

Bra att veta om rekryteringsprocessen: 

 • Sista ansökningsdatum är 8 augusti 2021.
 • Sida tar endast emot ansökningar via rekryteringssystemet
 • Inkompletta ansökningar kommer ej att beaktas
 • Urvalsprocessen kommer att börja efter att ansökningstiden gått ut
 • Intervjuer kommer att hållas någon gång i augusti/september
 • Obligatorisk utresekursen hålls 5-8 oktober, 2021.
 • Tillträde tjänsten tidigast mitten av oktober 2021.

 

Mer information:

Du finner all relevant information om tjänsten i arbetsbeskrivningen (se länk ovan). För information om JPO-programmet och rekryteringsprocessen läs faktabladet och FAQ. Vid ytterligare frågor kontakta resursbasprogram@sida.se. 

 

Please note that this JPO position is only open to Swedish nationals and permanent residency holders. No applications are accepted by email.

Sida eftersträvar mångfald i alla dess dimensioner och välkomnar alla sökande.