Meny
Meny

Handläggare inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet till Ambassaden I Kinshasa, COD-1

Kinshasa AFRIKA Sista ansökningsdag: 2021-09-29

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete, god kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet och kan franska? Sida söker dig som vill fortsätta utveckla vårt arbete i Demokratiska Republiken Kongo.

Vi erbjuder:

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är mångfasetterade, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta enligt den statliga värdegrunden. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter. Den här tjänsten är en korttidsanställning med placering på ambassaden i Kinshasa under 8 månader.

Afrikaavdelningen erbjuder en utmanande och omväxlande befattning som handläggare i DR Kongo. I nära samarbete med kollegor på ambassaden i Kinshasa och i Stockholm kommer du att bidra till Sveriges samlade ansträngningar för att stödja landets utveckling och hållbara utvecklingsresultat för de allra fattigaste och mest sårbara.

Vi strävar efter att driva på förändringar där helhetsperspektiv, uppföljning och nära samarbete med partnerorganisationer står i centrum för att öka kvalitén i utvecklingssamarbetet.

Länk till landets/regionens utvecklingsstrategi går att ladda ned här.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för att handlägga och utveckla portföljen av utvecklingsinsatser inom demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet med särskilt fokus på uppföljning.
  • Föra en aktiv dialog på landnivå och vid behov leda grupper av aktörer för att mobilisera engagemang och driva universella normer och bevaka Sveriges värdefrågor.
  • Ge råd och stöd till kollegor i integrering av rättighets- och jämställdhetsperspektiven i utvecklingssamarbetet samt bidra till lärande internt och externt.
  • Bidra till portföljanalys, verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering inom biståndet.
  • Bidra till politisk och ekonomisk bevakning och rapportering, Sverigefrämjande samt näringslivsfrämjande.

Kvalifikationer:

För att ha förutsättningar att lyckas i denna roll ser vi gärna att du har:

  • Akademisk examen inom ett för arbetsuppgifterna relevant ämne
  • God erfarenhet av utvecklingssamarbete genom en myndighet eller internationell organisation
  • Kunskap om demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • Goda kunskaper i franska i tal och skrift

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att skapa och vårda relationer. Du kan kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt och är bekväm med att driva svenska värderingsfrågor. Du har förmåga att hantera tidspress, osäkerhet och risker kopplat till säkerhetssituationen i DRK.

Placering

Tjänsten är placerad på svenska ambassaden i Kinshasa dit medarbetaren är utsänd från Afrikaavdelningen på Sida.

Anställningsform och tillträde

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2022-06-30. Tillträde november 2021

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen genomför Sveriges utvecklingssamarbete med länder i Afrika. Avdelningen har cirka 240 medarbetare och hanterar en budget på cirka 7 miljarder kronor.

Ambassaden i Kinshasa består av 28 personer, varav 12 på biståndssektionen. Tillsammans genomför vi det svenska utvecklingssamarbetet med DR Kongo, som innefattar områdena demokrati/mr/jämställdhet, hälsa, fred och säkerhet samt miljö/klimat/naturresurser. Arbetet genomsyras av ett resiliensperspektiv och att arbeta integrerat med humanitära insatser, utvecklingssamarbete och fredsbyggande.

Totalt uppgår samarbetet till 550 miljoner kronor i år, och 700 miljoner 2022. Till det kommer humanitärt stöd som beräknas blir omkring 350 miljoner. Den nya samarbetsstrategin gäller 2021-25 och innebär en kraftig ambitionshöjning för det bilaterala utvecklingssamarbetet.

Arbetet i DRK är roligt, omväxlande och väldigt lärorikt. Ambassaden arbetar integrerat mellan olika verksamhetsområden och du förväntas bidra aktivt till ambassadens samlade uppdrag. Sverige är en förhållandevis stor och betydelsefull givare vilket gör att varje medarbetare har stora möjligheter att spela en viktig roll. Säkerhetsläget i DRK kan vara utmanande och utsänd personal samt medföljare behöver periodvis följa vissa säkerhetsregler.

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad och du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

För befattningen krävs att du är folkbokförd i Sverige.

För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr COD-1

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Joachim Beijmo via joachim.beijmo@gov.se eller +243 998 090 008, eller nuvarande innehavare Sara Isman via sara.isman@gov.se

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08- 698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 29 september 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.