Meny
Meny

Handläggare med samordningsansvar till Sektionskansliet i Juba, ref SSD-1

Juba AFRIKA Sista ansökningsdag: 2021-12-02

Har du erfarenhet av utvecklingssamarbete i länder drabbade av konflikt? Vill du medverka i att genomförandet av Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med världens nyaste land – Sydsudan? Då kan det här vara tjänsten för dig!                          

Vi erbjuder:

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter

Den här befattningen innebär:

Som handläggare med samordningsansvar kommer du ha en central och dynamisk roll i Sveriges utvecklingssamarbete med Sydsudan. I nära samarbete med medarbetarna i Juba och tillsammans med kollegor vid Afrikaavdelningen i Stockholm kommer du att bidra till Sveriges samlade ansträngningar för att stödja landets utveckling och hållbara resultat för de allra fattigaste och mest sårbara. Du kommer arbeta med svenska långsiktiga biståndsinsatser från bedömning av samarbetspartners inför avtal och under insatsernas genomförande. Humanitära insatserna följs upp i nära samarbete med Sidas humanitära enhet.

Det svenska utvecklingssamarbetet genomförs av Enheten för Sydsudan på Sida i Stockholm och samordnas med Sektionskansliet i Juba. Strategin för Sydsudan omfattar målområdena; Fredliga och inkluderande samhällen samt Grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter. Sektionskansliet Juba i är knutet till svenska ambassaden i Khartoum. Vid Sektionskansliet i Juba arbetar i dagsläget två utsända Sidamedarbetare och två lokalt anställda handläggare med utvecklingssamarbetet. Därutöver finns en chef för utsänd av UD och lokalanställd stödpersonal.

Vid enheten på Sida i Stockholm arbetar enhetschef, controller, programadministratör samt tre programansvariga specialister. Arbetet genomförs i nära samarbete, som i ett team, med andra enheter på Afrikaavdelningen och på Sida, som t ex med den humanitära enheten. Totalt uppgår utvecklingssamarbetet med Sydsudan till cirka 300 miljoner kronor per år. Utöver det ger Sverige humanitärt stöd till Sydsudan med över 300 miljoner kronor årligen.

Länk till landets/regionens utvecklingsstrategi går att ladda ned här.

Arbetsuppgifter:

 • Bidra till samordning, analys, genomförande och uppföljning av det svenska utvecklingssamarbetet i Sydsudan.
 • Företräda Sida och Sverige och föra en aktiv dialog på sektor- och insatsnivå, samt driva universella normer och Sidas och Sveriges värderingsfrågor.
 • Bidra till det övergripande arbetet med genomförande av strategin för Sydsudan. Detta inkluderar arbete med strategiplanering, uppföljningsrapporter och strategirapport. Aktivt bidra till enhetens arbete med handläggning, uppföljning och rapportering av Sidas insatsportfölj, med särskilt fokus på uppföljning och dialog.
 • Medverka till att synergier och effektivitet tillvaratas mellan humanitärt stöd, utvecklingssamarbete och fredsbyggande (trippelnexus).
 • Bidra till sektionskontorets löpande verksamhet.

Kvalifikationer

Personliga egenskaper:

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god förmåga att skapa förtroende och engagemang och samarbeta nära med kollegor och partner för gemensamma mål. Du är öppen för nya förslag och angreppssätt och kan anpassa ditt arbete till en föränderlig omvärld. Du kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt och är bekväm med att driva svenska värderingsfrågor. Du har förmåga att hantera ett förhöjt säkerhetsmedvetande.

Utbildning:

Akademisk examen, på fil. kand eller mastersnivå, inom ett eller flera områden kopplat till verksamhetsområdet

Erfarenhet:

 • Mycket god erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av arbete med sviktande stater och konfliktmiljöer
 • Erfarenhet av arbete på myndighet och/eller internationell organisation
 • God kunskap om det multilaterala systemet, inklusive om Världsbanken & EU och dess utvecklingssamarbete

Förmågor:

 • God analytisk förmåga
 • God förmåga att arbeta i team
 • God förmåga att driva processer

Språk:

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Erfarenhet av freds- och statsbyggnad
 • Erfarenhet av arbete med civilsamhällesorganisationer
 • Erfarenhet av humanitärt stöd
 • Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system

Anställningsvillkor

Befattningen avser en visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2023, med möjlighet till förlängning. Önskat tillträde 1 mars 2022.

Placering

Befattningen är placerad vid Sektionskansliet i Juba

Infrastruktur och service är rudimentära i Juba och säkerhetssituationen är periodvis svår. För närvarande följer utsänd personal strikta säkerhetsregler. Posteringen tillåter inte medföljare eller besöksresor

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad, du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

För befattningen krävs att du är folkbokförd i Sverige.

För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.

Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen. Samtycke kommer att inhämtas.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Afrikaavdelningen ansvarar för genomförandet av 17 utvecklingsstrategier i Afrika. Avdelningen har drygt 230 medarbetare i Stockholm och vid utlandsmyndigheter och hanterar cirka 7 miljarder kronor i insatser/program per år.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr SSD-1

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Petter Meirik, petter.meirik@sida.se eller 08-698 50 00.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 2 december 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.