Meny
Meny

Administratör till Enheten för humanitärt bistånd, ref 158/21

Stockholm HUM Sista ansökningsdag: 2021-11-28

Vi erbjuder: 

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Sida erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Den här befattningen innebär:

Det humanitära biståndet syftar till att rädda liv och lindra nöd i eller i anslutning till konflikter, naturkatastrofer och motsvarande katastrofsituationer.

Enheten ansvarar för Sidas humanitära bistånd och består av omkring 35 medarbetare med huvuduppdrag att verka för behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons i enlighet med de humanitära principerna; humanitet, opartiskhet, oberoende och neutralitet – som är tydligt förankrade i Sveriges humanitära politik och den av regeringen beslutade strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2021–2025. Stödet förmedlas genom bidrag till FN, internationella Rödakorsrörelsen, svenska och utländska enskilda organisationer samt i begränsad omfattning genom direkt samarbete med svenska myndigheter. Totalt uppgår det humanitära biståndet som Sida hanterar till drygt fyra miljarder kronor 2021 som fördelas till ett 30-tal humanitära kriser. Enheten har ett nära samarbete med ca 15 ambassader, ca 20 humanitära organisationer samt med Utrikesdepartementet.

Arbetsuppgifter

 • Stöd till biträdande avdelningschef och enhetschef, bl a
  • Kalenderbokningar
  • Arrangera möten, seminarier, planeringsdagar, personalaktiviteter
  • Uppdatering av enhetens dokument, t ex organisationsscheman och personallistor
  • Stöd i beslutshantering och dokumentation
 • Personaladministration
  • Stöd vid rekryteringsprocess, bokning intervjuer etc
  • Bistå i introduktion av nyanställda
  • Avslutshantering vid anställnings upphörande
  • Föra protokoll vid möten
  • IT-kontaktperson, deltagande i Sidas IT-nätverk, beställning av datorer och annan utrustning, superuser personal respektive dokumentsystem samt uppföljning och stöd kring tidredovisning
  • Bistå enhetens handläggare inför resor, bland annat vad gäller viseringar
  • Löpande ekonomiadministration, granska rekvisitioner
  • Bistå programadministratörer i Sidas ekonomi- och faktureringssystem (Planit, BISI, Proceedo)
  • Hantera inkomna mail från myndighetsbrevlådan, inklusive arkivering
 • Vara enhetens publicist på Sidas intranät (Sharepoint), delta i Sidas publicist nätverk
 • Delta i Sidas administratörsnätverk
 • Att bidra till att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja ledning och medarbetare.
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten

Utbildning:

 • Minst gymnasieutbildning, inom t ex administration och/eller ekonomi.

Erfarenhet:

 • Erfarenhet av självständigt ekonomiadministrativt arbete
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av Microsoft Office, särskilt Excel
 • Erfarenhet av att skriva mötesprotokoll

Förmågor:

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och drivande och besitter kunskap och förståelse för att bidra till nytänkande och innovation. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.

Språk:

 • Goda kunskaper i engelska och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Erfarenhet av webb-publicering
 • Erfarenhet av att arbeta i en serviceroll

Placering

Tjänsten är placerad på enheten för Humanitärt bistånd vid avdelningen HUMASIEN på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. Sida kommer under våren att flytta till nya moderna lokaler i Rissne.

Om Sida och avdelningen

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst under 18 månader. Tillträde snarast.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 158/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av William Stannervik eller Elisabet Hedin, 08-698 50 00

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 28 november 2021.

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.