Meny
Meny

Dokumentcontroller med placering i Visby, ref 161/21

Visby DAR Sista ansökningsdag: 2021-12-01

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom arbete tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. 

Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv samt anti-korruption och dataskydd. Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) söker en utvecklingsorienterad Dokumentcontroller med placering i Visby. Enheten har sin bas i Visby och har för närvarande 25 medarbetare varav sju är placerade vid centralarkivet i Stockholm.

Enheten ansvarar för att utveckla, kvalitetssäkra och säkerställa väl fungerande processer och verksamhet inom enhetens ansvarsområden. Ansvaret omfattar såväl arkiv- och dokumenthantering som löneadministration.

Arbetsuppgifter

 • Ta emot inskannade dokument och mail, klassificera, bedöma och registrera dessa i det elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystemet Dox (Public 360)
 • Kvalitetssäkra registreringar i Dox avseende grunduppgifter/metadata
 • Stödja Sidas personal i dokument- och arkivfrågor
 • Hantera interna och externa förfrågningar avseende dokument
 • Hantera sekretessbelagda dokument i enlighet med gällande regelverk

I arbetsuppgifterna ingår även att vid behov kunna: 

 • Ankomststämpla, preparera och skanna inkomna dokument
 • Ansvara för myndighetsbrevlådan, d.v.s. inkomna mail från allmänheten

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Registratorutbildning/Dokumentcontrollerutbildning eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som relevanta

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och i skrift.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och i skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem
 • Erfarenhet av offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen samt dataskyddsförordningen
 • God förmåga att ta till sig regler och processer inom dokumenthantering
 • God förmåga att driva och slutföra arbetsuppgifter samt hantera förändringar
 • Erfarenhet av att hantera sekretessbelagda dokument 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som:

 • Är noggrann, målinriktad och van att arbeta självständigt
 • Mycket god förmåga till samarbete och kommunikation
 • Är utåtriktad och pedagogisk samt trivs i rollen med att informera och ge stöd till medarbetare och chefer
 • Är analytiskt lagd
 • Är strukturerad och har en hög serviceambition

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriter

 • Erfarenhet och kunskaper om dokument- och arkivhantering inom offentlig förvaltning
 • Kunskaper i franska och/eller spanska

Placering

Befattningen är placerad på enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) inom Avdelningen för verksamhetsstöd på Sidas kontor i Visby

Anställningsvillkor

Befattningen avser en allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2022-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär att du behöver lämna samtycke till registerkontroll ifall du blir erbjuden befattningen.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 161/21

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen 08-698 52 88 eller Mikael Andersson, 08-698 55 04

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne i Sundbyberg

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 1 december 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.