Meny
Meny

Josephine Sundqvist, programansvarig specialist

Namn: Josephine Sundqvist

Titel på Sida: Programansvarig specialist, avdelningen för Partnerskap och Innovation, Sida Partnership Forum

Utbildning: Tvärvetenskaplig masterexamen i globala studier/global politisk ekonomi och doktorsexamen (PhD) inom humaniora med inriktning mot religion och utveckling

Antal år på Sida: 1 år

Urval tidigare positioner: Regional representant för Svenska kyrkans internationella och humanitära arbete i östra Afrika, stationerad i Tanzania. Konsult inom kapacitetsutveckling. Utvecklingsforskare Uppsala universitet, stationerad i Östafrika. Global projektkoordinator Tackling Poverty Together vid LSU.

Du är en av få med forskarbakgrund på Sida, vad tänker du om det?

– Utvecklingssamarbetet är komplext och ställer allt högre krav på analytisk förmåga. En doktorsexamen är inte bara relevant om du ska jobba med forskningsstöd, utan relevant för alla Sidas arbetsområden. Jag uppmuntrar fler med forskarbakgrund att söka sig till Sida.

På vilket sätt är din specialistkompetens inom religion och utveckling intressant för Sida?

– För att få genomslag för svenska prioriteringar som jämställdhet, miljö och klimat och sexuella och reproduktiva rättigheter måste vi kunna navigera i nya politiska och religiösa landskap, och förstå och analysera religionens roll i utvecklingssamarbetet.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar på Sida Partnership Forum i Härnösand, som är en arena för samverkan mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och myndigheter. Hit kommer ledande biståndsaktörer från alla jordens hörn. Jag utvecklar och faciliterar konferenser och utbildningar. Jag jobbar också med utbildning av svenskar som reser ut i världen och arbetar inom FN-systemet och för att integrera miljö- och klimatfrågor i våra utbildningar. I min roll är jag även fokalpunkt och insatsansvarig för Sveriges stöd till UNSSC samt SKL och Svenska FN-förbundets program för Agenda 2030.

Vad lockade dig till Sida?

– Att få bidra till nya möten och samarbeten. Näringslivet, myndigheterna, akademin och civilsamhället arbetar för isolerat idag. Om vi ska nå de Globala målen till år 2030 måste vi alla arbeta tillsammans. Här har Sida en viktig roll att stödja utvecklingen av nya metoder och underlätta för biståndsaktörer att skapa nya partnerskap.

Vad uppskattar du med ditt jobb?

– Det ger mig energi att få träffa så många skarpa och inspirerande företrädare för svenska biståndsorganisationer på daglig basis. Det är också spännande att jobba långsiktigt och visionärt. I det här arbetet frågar man sig oftast inte ”vad gör vi denna vecka?”, utan ”vad gör vi de fem kommande åren?”.

Vad gör Sida till en intressant arbetsplats?

– Vi har väldigt motiverade medarbetare som har sökt sig hit för att de brinner för utvecklingsfrågor. Det skapar en stimulerande arbetsmiljö. Här finns också möjlighet att vara med och påverka på riktigt. Du deltar i stora processer som får ringar på vattnet ute i världen. Du gör skillnad varje dag på jobbet!